Uitnodiging focusgroepen inzake wetsevaluatie Wzd

  • 6 juli 2021
  • Nieuwsbericht
  • Verstandelijk GehandicaptenZorg
Verstandelijk Gehandicapt

Beste collega’s,

Het Trimbos-instituut voert op in opdracht van VWS de wetsevaluatie Wzd uit. Een belangrijk deel van deze wetsevaluatie bestaat uit het ophalen van ervaringen uit de praktijk. Hiertoe houden zij in de komende maanden een heel aantal focusgroepen. Hiervoor nodigen zij onder andere (intra- en extramuraal werkende) verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten vanuit de VG en PG uit.
 
Zouden jullie s.v.p. voor 20 juli a.s. aan Andrea Steger (V&VN Adviseur Beroepsontwikkeling) via a.steger@venvn.nl, kunnen doorgeven of jullie zelf of collega’s uit jullie netwerk hieraan zouden willen meewerken? 

Er is vacatiegeld vergoeding voor deelname aan de focusgroep beschikbaar.

Zie hieronder het verzoek: 
 
---------------------------------------------------------------
 
Geachte heer/mevrouw,
 
We benaderen u in het kader van het landelijke onderzoek ter evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Een deel van de wetsevaluatie bestaat uit het ophalen van de huidige ervaringen met deze wetten. Voor de evaluatie van de Wzd  zijn we op zoek naar leden van uw beroepsorganisatie die hieraan willen meewerken.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC en Trimbos-instituut, in samenwerking met partners, in opdracht van het ministerie van VWS. Hieronder lichten we kort toe wat het onderzoek inhoudt en hoe u hieraan kunt bijdragen:
 
Doel onderzoek
Nu de Wvggz en Wzd op 1 januari 2020 in werking zijn getreden, is het van belang om een wetsevaluatie uit te voeren. Dit evaluatieonderzoek beoogt in eerste instantie inzicht te geven in de implementatie en uitvoerbaarheid, en in een latere fase ook in de doeltreffendheid en effecten van de wetten in de praktijk. In de evaluatie combineren we juridisch met empirisch onderzoek. In het empirische onderzoek maken we gebruik van zowel kwalitatief (interviews/focusgroepen) als kwantitatief (cijfers/gegevens) onderzoek. We bestuderen onder andere hoe men de wetten in de praktijk ervaart, in hoeverre de beoogde doelen van de wetten worden bereikt en of de instrumenten uit de Wvggz en de Wzd hieraan bijdragen, hoe de betrokken partijen hiermee om gaan en of zich ‘niet beoogde en/of onbedoelde ontwikkelingen en effecten’ voordoen. Aan de hand van deze wetsevaluatie kunnen aanbevelingen worden gedaan voor eventuele wijzigingen.
 
Hoe kunt u bijdragen aan dit onderzoek?
Voor het kwalitatieve onderzoek naar de implementatie en uitvoerbaarheid van de Wzd zijn we op zoek naar verpleegkundigen en verzorgenden die werken binnen de VG / PG (intra- én extramuraal) , die willen meewerken aan een focusgroep. 

We vragen deelnemers aan een focusgroep om samen met andere zorgverleners over de wetgeving in gesprek te gaan. Deze focusgroep zal naar verwachting tussen de 90 en 120 minuten duren en digitaal plaatsvinden. De focusgroepen worden gehouden in de periode juli- september 2021.
 
Laat het ons gerust weten als er vragen of onduidelijkheden zijn naar aanleiding van deze uitnodiging. Zou u ons willen laten weten of u zou willen deelnemen aan het onderzoek? Wij horen graag van u, bij voorbaat hartelijk dank.
 
Met vriendelijke groet,

Namens de onderzoeksgroep vanuit het Amsterdam UMC en Trimbos-instituut,

Christien Muusse, onderzoeker – Trimbos-instituut


------------------------------------------------------------------------

Mocht je vragen hebben, laat het Andrea Steger (a.steger@venvn.nl) dan even weten.

Met vriendelijke groet,

Sandra de Wit
voorzitter V&VN VGZ

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)