VAR Netwerkdag 2019

  • 12 december 2019
  • Nieuwsbericht
  • VAR

Op 8 november 2019 heeft opnieuw een VAR Netwerkdag plaats gevonden, dit keer met als titel "Binden, boeien en beïnvloeden".

De ochtend werd gevuld met een introductie door interim-bestuurder Conny v.d. Velden en ledenraadslid Ariane van Wamel. Onder andere werd de stand van zaken besproken over de vernieuwing van de vereniging.

Hierna droegen aftredend platform-coördinatoren Dennis v.d. Hust, Ronald Touw en Jeltina Neijts het stokje over aan de nieuwe coördinatoren van het Platform V&VN VAR naar Jacqueline Bekker en Marieke Tetteroo. Dank en waardering werden uitgesproken voor de inzet die Dennis, Ronald en Jeltina de afgelopen jaren hebben getoond om de VAR landelijk op de kaart te zetten. Jacqueline en Marieke kregen felicitaties en wensen voor een succesvolle voortzetting.

Daarop volgden twee presentaties van onderzoekers Janique Kraan i.s.m. Arjan Verhoeven en Xenia Yocarini en Maarten Boers i.s.m. Pieterbas Lalleman, die naar zowel de relatie tussen adviesraden en bestuurders hebben gekeken, alsook de ervaren invloed op het beleid.

Op basis van de uitkomsten van de onderzoekers discussieerden zorgbestuurders Fred Schrander, Jurgen Sernee en Aard Zoeteweij met Chief Nursing Officer Marieke Schuurmans over het omgaan met hiërarchie (die volgens het onderzoek van Janique soms toch een rol blijkt te spelen), betrokkenheid van VAR-en bij moeilijke besluiten en het belang het vroegtijdig betrekken van VAR-en in de besluitvorming om ware invloed op het kwaliteitsbeleid te waarborgen (welke volgens onderzoek van Xenia en Maarten nog niet altijd ervaren wordt door VAR-en, ondanks een ervaren goede relatie met de bestuurder).

In het middagprogramma volgden parallelsessie over het binden, boeien en beïnvloeden van regeldruk, de wet Zorg en Dwang, met zorgtechnologie en functiedifferentiatie. Eveneens vonden er levendige discussie plaats tussen VAR-leden uit de verschillende sectoren MSZ, GGZ en VVT over de verschillende thema's die spelen in de eigen sector. De dag werd plenair afgesloten met een korte terugblik op het middagprogramma.

Een deel van de presentaties kunt u hier downloaden:

Presentatie programma VAR Netwerkdag 2019 "Binden, Boeien en Beïnvloeden". 

Plenaire Presentatie onderzoek relatie bestuurder en VAR - Janique Kraan i.s.m. Arjan Verhoeven

Plenaire Presentatie vervolgonderzoek VAR - Xenia Yocarini en Maarten Boers i.s.m. Pieterbas Lalleman

Parallelsessie "Binden, boeien en beïnvloeden met Zorgtechnologie" - Marcel Joachimsthal

Parallelsessie "Binden, boeien en beïnvloeden van Regeldruk" - Jacqueline Bekker en Willeke Helthuis

Parallelsessie "Binden, boeien en beïnvloeden met Functiedifferentiatie" - Anne Marie Ruesink en Marjoke van Mierlo

Parallelsessie "Minder. binden, boeien en beïnvloeden met de wet Zorg en Dwang" - Andrea Steger

Verdere verslaglegging kunt u via Twitter vinden onder #VAR2019

Ook in 2021 zal er een VAR Netwerkdag plaatsvinden. Hou de agenda in de gaten!

Ei1wa Bxsaal0pe
Aftredend VAR Platform Coordinatoren Dennis, Ronald en Jeltina.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)