Update FGV

  • 8 december 2022
  • Nieuwsbericht
  • Stomaverpleegkundigen

Op het congres afgelopen november heeft Claudia van Tienderen, tijdens de ledenvergadering, iedereen bijgepraat over de stand van zaken mbt functioneringsgericht voorschrijven.

De externe partij (Common Eye), die de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in het platform hulpmiddelenzorg heeft onderzocht, heeft hier een eindverslag van gemaakt. Daar is weer een samenvatting van gemaakt. Het eindverslag, de bijlages daarvan en de samenvatting zijn terug te vinden op de pagina van functioneringsgericht voorschrijven onder belangrijke documenten. Zie ook onderstaande buttonĀ 

Stomamateriaal En Hulpmiddelen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!