Functioneringsgericht Voorschrijven

Stomamateriaal En Hulpmiddelen

Het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg is verantwoordelijk voor de Module Stoma Hulpmiddelen (SH). Deze kwaliteitsstandaard omschrijft wat goede stomahulpmiddelenzorg is. Het platform bestaat uit alle relevante stakeholders uit het veld. In 2017 heeft het platform de kwaliteitsstandaard aan het Register van het Zorginstituut aangeboden, en sindsdien zorgt het voor het beheer van de module en bevordert het de implementatie ervan.

Wat is FGV?

Met de ontwikkeling van de Module SH is een eerste belangrijke stap gezet naar functioneringsgericht voorschrijven van stoma hulpmiddelen. Functioneringsgericht voorschrijven houdt in dat het stomamateriaal de best passende oplossing biedt voor een functioneringsprobleem dat is veroorzaakt door de stoma. Implementatie- en daarop volgend doorontwikkeling zijn noodzakelijke volgende stappen om de zorg rond stomahulpmiddelen, merkbaar beter te maken.

Agenda

Er is door het Platform een agenda van de toekomst opgesteld door de samenwerkende stakeholders: Stomavereniging, V&VN afdeling stomaverpleegkundigen, ZN, FHI en Nefemed, onder regie van het Platform Stomahulpmiddelen. Met het opstellen van deze Agenda wordt de gezamenlijke ambitie uitgesproken om het functioneringsgericht voorschijven in Nederland in zijn totaliteit te implementeren (lees hier de voortgangsrapportage).

Doelen

In het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg is afgesproken dat we door de implementatie van de module ervoor zorgen dat in 2022 de volgende doelen zijn behaald:

  • Iedereen die een stoma of hulpmiddel nodig heeft, dit krijgt via de systematiek van functioneringsgericht voorschrijven;
  • De patiënt / stomadrager is een gelijkwaardige partner en degene die samen met de voorschrijver beslist;
  • Daarmee: voldoet de medische hulpmiddelenzorg volledig aan de randvoorwaarden zoals beschreven in de module;
  • Is functioneringsgericht voorschrijven hét voorbeeld van hoogstaande kwalitatief goede Hulpmiddelenzorg met een goed functionerende keten.

Doel FGV

In de Module SH wordt uitgegaan van het functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen;

Daarmee wordt bedoeld dat in het proces van voorschrijven het functioneren van de stomadrager centraal staat. Daarbij moet de hulpmiddelenzorg cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Dat laatste betekent dat inzichtelijk moet zijn waarom gekozen is voor dat specifieke hulpmiddel.

Voor het toepassen van FGV in de praktijk is een e-learning ontwikkeld. Iedere stomaverpleegkundige dient deze e-learning te doorlopen en een certificaat te behalen.

Bekijk hier Vraag & Antwoord FGV en e-learning.

Meldpunt Stomazorg

Het FGV wordt leidend voor wat de leverancier levert en wat de verzekeraar vergoedt. Gaat er toch iets mis? Dan is er via de Stomavereniging het Meldpunt Stomazorg. Dit is bedoeld voor alle betrokkenen bij de stomazorg, dus ook voor ervaringen van stomaverpleegkundigen. 

Het Meldpunt Stomazorg is vanaf 1 januari telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 030-6343910.
Of mail naar mijnervaring@stomavereniging.nl 

Bekijk de video over FGV
  • Afdelingen
  • Stomaverpleegkundigen

Naar de e-learning FGV

Achter de schermen is hard gewerkt om van Functionerings Gericht Voorschrijven (FGV) een feit te maken. Een belangrijk onderdeel is de e-learning Stoma Hulpmiddelen.
  • Afdelingen
  • Stomaverpleegkundigen

Vraag & Antwoord FGV en e-learning

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)