Banner Over Ons Aangepast
over ons

Over ons

Waarom een afdeling reumatologie?

V&VN Reumatologie biedt de optimale gelegenheid voor het opbouwen van formele en informele netwerken. Daarnaast stimuleert de afdeling reumatologie innovatie en meningsvorming, zet ze zich in voor belangenbehartiging en het verbeteren van kwaliteit van zorg door kennis en kunde te bundelen.

De hoofddoelstelling is als volgt verwoord: “V&VN Reumatologie is een stabiele en financieel gezonde afdeling die in samenspraak met haar leden en partners randvoorwaarden schept en leden waar mogelijk ondersteunt zodat deze op het hoogste kwaliteitsniveau met passie hun vak professioneel kunnen uitoefenen in een veranderende zorgomgeving”

Praktijk

V&VN Reumatologie vertaalt haar doelstellingen rechtstreeks naar de praktijk, onder meer naar een cyclisch scholingstraject dat exclusief toegankelijk is voor haar leden.

Wat wij doen

V&VN Reumatologie bestaat voor en door haar leden. De leden bepalen dan ook de koers van de afdeling. Elk jaar vindt er een Algemene Afdelingsvergadering (voorheen: Algemene Leden Vergadering) plaats. De leden kunnen zich dan uitspreken over wat zij belangrijk vinden. Denk daarbij ook aan het benoemen van bestuursleden.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over acties, activiteiten en de financiële situatie.

De koers voor de komende jaren staat in het Strategisch Beleidsplan.
Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld met daarin de activiteiten en evenementen.

Beleidsplan en Jaarplan

Lees hier het beleidsplan 2023-2027 >>>

Lees hier het jaarplan 2024 >>>

Bestuursleden

Hier staan de bestuursleden nader voorgesteld.

Samenwerking

Netwerken en verbinden. Dáárin ligt onze kracht. Kennis verzamelen, maar zeker ook delen. Zowel binnen als buiten de afdeling. We werken dan ook graag samen met andere professionals binnen de reumatologie. Enkele daarvan staan hieronder.

 

ReumaNederland
ReumaNederland

NHPR
NHPR

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Antonius Academie

V&VN afdelingen
V&VN

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)