Nieuwe toolkit samenwerken met mantelzorgers in thuiszorg

 • 15 oktober 2015
 • Nieuwsbericht
 • Opleiders

In de thuiszorg is het steeds belangrijker om goed samen te werken met het netwerk rondom de cliënt, zoals familie, buren en vrienden. Dankzij dit netwerk kunnen cliënten langer thuis blijven wonen. "Samenwerken met mantelzorgers levert vaak veel moois op, maar regelmatig ook dilemma’s. De toolkit ‘Samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het’ helpt teams om met elkaar te reflecteren over cliëntsituaties", aldus Anne Marie Vaalburg, adviseur bij V&VN. De toolkit, resultaat van samenwerking tussen V&VN en het Expertisecentrum Mantelzorg, legt in acht themakaarten uit hoe thuiszorgmedewerkers optimaal kunnen samenwerken met mantelzorgers.

Anne Marie Vaalburg: "Iedereen die werkt in een thuiszorgteam, zowel wijkverpleegkundigen als verzorgenden, krijgt te maken met het netwerk van de cliënt. Samenwerken met hen levert vaak veel moois op, maar regelmatig ook dilemma’s. Bijvoorbeeld als het gaat om verantwoordelijkheid of over privacy. Deze toolkit helpt teams om met elkaar te reflecteren over cliëntsituaties."

Toolkit
Uit gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat er acht thema’s zijn waar zij graag meer informatie en tips over zouden hebben. Deze onderwerpen komen aan bod in acht themakaarten:

 1. Constructief samenwerken met mantelzorgers
 2. Samenwerken met meerdere mantelzorgers
 3. Contact opbouwen met mantelzorgers
 4. Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten
 5. Maatwerk: ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen
 6. Draagkracht en belasting van mantelzorgers in evenwicht houden
 7. Vraagverlegenheid overwinnen
 8. Cliënten en mantelzorgers goed verwijzen

Elke themakaart bevat een aantal casussen, opdrachten, dilemma’s en tips om in een teamoverleg te bespreken.

Samenwerken
De ontwikkelingen in de zorg vragen andere vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg. Meer nadruk ligt op zorgen dat in plaats van zorgen voor. Verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen de cliënt om het thuis vol te houden en een leven te leiden dat prettig en zinvol is. Daarbij is het belangrijk samen te werken met mantelzorgers. Goede samenwerking leidt tot zorg die echt goed past bij de cliënt én de mantelzorger. Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen en zorgverleners krijgen meer plezier in hun werk.

Totstandkoming
De toolkit is tot stand gekomen met input van verpleegkundigen en verzorgenden. Zij hebben inbreng geleverd over de manier waarop zij samenwerken met mantelzorgers van de cliënt en welke informatie en tips zij nodig hebben om nog beter te kunnen samenwerken. Ook is er met mantelzorgers gesproken over wat zij belangrijk vinden in de samenwerking met thuiszorgmedewerkers.

Meer informatie
Download de toolkit is te downloaden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met of Anne Marie Vaalburg: a.vaalburg@venvn.nl (V&VN).

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)