170410 Mv Venvn Bernhoven T0i3705

Missie en Visie

De zorg is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Ontwikkelingen die de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond zijn komen te staan zijn voortschrijdende emancipatie van patiënten waaronder shared decision making, toegenomen informatie voorziening o.a. via internet, evidence based verpleegkunde, verdergaande specialisatie en taakherherschikking tussen artsen en verpleegkundigen. Ook binnen de neuro-oncologie zijn bovenstaande ontwikkelingen gaande, waardoor een toenemende professionalisering van verpleegkundigen gevraagd wordt. Dit is voor de poliklinisch werkzame consulenten en verpleegkundig specialisten in 2003 reden geweest om hun krachten te bundelen in de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie – Verpleegkundigen (LWNO-V).

Daarnaast stelt de recentelijk opgestelde kwaliteitsrichtlijn (2014) dat er in ieder neuro-oncologisch centrum een verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige binnen het multidisciplinaire team werkzaam dient te zijn. Middels de werkgroep is het mogelijk de beroepsinhoudelijke verpleegkundige ontwikkeling verder vorm te geven, elkaar te stimuleren en ons (landelijk) te profileren.

De missie van de LWNO-V is het leveren van een bijdrage aan de optimale behandeling, verpleging en begeleiding van patiënten met een neuro-oncologische aandoening en hun naaste omgeving.

De toenemende zorgvraag ten gevolge van het toenemend aantal patiënten met een neuro-oncologische aandoening, in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg vraagt om een efficiënte taakverdeling in de multidisciplinaire zorg voor patiënten met een neuro-oncologische aandoening en een brede inzetbaarheid van verpleegkundige zorgprofessionals in het neuro-oncologisch werkveld.


Doelstellingen

- Bijdrage leveren aan de beroepsinhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van verpleegkundigen en andere disciplines;

- Deelname aan (landelijke) projecten en werkgroepen op het gebied van neuro-oncologie;

- Kennisuitwisseling onder de leden met als doel eigen professionaliteit te vergroten en uniforme werkwijze;

- Nationale en internationale ontwikkelingen volgen, en deze informatie uitdragen aan de achterban;

- Geven van adviezen aan en beantwoorden van vragen van verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de neuro-oncologie.

Samenstelling

DE LWNO-V is toegankelijk voor verpleegkundigen van niveau 4 en 5 en masterniveau die werkzaam zijn in de neuro-oncologie.

De LWNO-V is in beginsel opgericht voor poliklinisch werkzame verpleegkundigen, maar zal zich uiteindelijk richten op alle verpleegkundigen werkzaam in neuro-oncologie. Zij heeft als uitgangspunt het verzamelen, borgen en delen van informatie en kennis met betrekking tot neuro-oncologie in een brede context.

 

Activiteiten

Er wordt gestreefd naar een ‘jaarplanning’ als het gaat om deelname aan project- en werkgroepen en geven van onderwijs.

Het verzoek tot deelname wordt via de agenda in de vergadering ingebracht, waarna wordt beoordeeld of en bij wie van de leden de taak zal worden ondergebracht. Grotere opdrachten kunnen opgepakt worden door een duo.

 

Actueel

Redactieraad Hersentumor.nl

Deelname herzien landelijke richtlijnen, waaronder:

– Glioom
– Hersenmetastase
– Meningeoom
– Kwaliteitscriteria voor de zorg vanuit het perspectief van mensen met een hersentumor
– Epidurale en spinale metastasen

Organisatie Wetenschappelijke dag

Presentatie congressen:

– Landelijke publieksdag
– Congres V&VN neuro- en revalidatie
– EANO
– Bijscholingsdag LWNO-V

Scholingsmodule neuro-oncologie opzetten nav SONCOS normering

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!