Post HBO voor alle jeugdverpleegkundigen

  • 24 april 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Stand Van Zaken

Tijdens het jeugddebat van 20 april j.l. hebben de Tweede Kamerleden Rens Raemakers (D66) en Jacqueline v.d. Hil (VVD) en Ruud Verkuijlen (VVD) aan de minister en aan de staatssecretaris VWS gevraagd waarom er geen subsidiëring is voor de post HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige. Dat gebeurde n.a.v. het investeringsplan van Minke Vellinga en Suzanne van Dam waarin ze uitgewerkt hebben hoe te komen tot de situatie dat de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige aangeboden kan worden aan elke verpleegkundige werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Minke en Suzanne voerden hierover ook gesprekken met College Zorgopleidingen, Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Managers Meet Up. Kijk in het LinkedIn van Minke Vellinga wat Rens Raemakers en Ruud Verkuilen er over zeggen.  

Om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg te waarborgen en te verhogen is het van belang te investeren in een goed opgeleid jeugdgezondheidszorg-team, hierin is de jeugdverpleegkundige een essentiële schakel tussen ouders kinderen en andere hulp en zorgverleners. Momenteel is het per Jeugdgezondheidszorg organisatie verschillend of verpleegkundigen een post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige mogen volgen. Dit terwijl juist het belang van preventie in complexe situaties toeneemt en een steeds grotere rol heeft (V&VN (2021), Strategische agenda). Ook de maatschappelijke ontwikkelingen en trends, zoals toenemende vraag naar zorg en gezondheid, groeiende omvang leefstijl gerelateerde aandoeningen en arbeidsmarktkrapte in de zorg, spelen in de jeugdgezondheidszorg (Ministerie VWS (2020), Discussienota Zorg voor de Toekomst).

In het investeringsplan is uitgewerkt hoe te komen tot de situatie waarin de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige aangeboden wordt aan elke verpleegkundige werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Doel van het investeringsplan is dat alle jeugdverpleegkundigen de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige krijgen aangeboden.

Ook de afgelopen periode zijn er ontwikkelingen geweest, zodat de opleiding aan alle jeugdverpleegkundige zal worden aangeboden. Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden met het CZO (College Zorgopleidingen) waaruit naar voren komt dat het meerwaarde heeft wanneer de opleiding tot jeugdverpleegkundige door CZO erkend zal worden. Niet alleen worden er eisen gesteld aan de kwaliteit van de opleiding, maar daarnaast biedt het CZO ook een financieringsroute waar gebruikt gemaakt van kan worden. Tenslotte ontstaan er door deze kwaliteitseisen mogelijkheden om modules met andere studies uit te wisselen (bijvoorbeeld met kinderverpleegkunde). 

Uit het gesprek met VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) komt naar voren dat ook de VNG de post-HBO tot jeugdverpleegkundigen steunt, zeker gezien preventie een belangrijke rol speelt in het IZA en GALA akkoord. 

In de Managers Meet Up (MMU) is het investeringsplan opnieuw besproken. Daarbij drukten Suzanna van Dam (namens V&VN) en Minke Vellinga (NCJ) de managers op het hart om niet af te wachten in hoeverre het ministerie de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige zal gaan subsidiëren, maar nu vast in actie te schieten en de opleiding aan jeugdverpleegkundigen te gaan aanbieden. Hierbij werd de steun uitgesproken van beide brancheorganisaties en het AJN!

Tenslotte, vers van de pers, heeft contact met Tweede Kamerleden opgeleverd dat er door Rens Raemakers (D66), Jacqueline v.d. Hil en Ruud Verkuijlen (VVD) vragen worden gesteld, niet alleen aan de minister maar ook aan de staatssecretaris VWS over de subsidiëring van de opleiding tot jeugdverpleegkundige. 

Voor meer informatie zie de website.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)