V&VN niet akkoord met manifest longalliantie

  • 24 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

De longalliantie wilde samen met een aantal partnerorganisaties politieke aandacht vragen voor een goede arbozorg voor mensen met beroeps (long) ziekten en te zorgen voor structurele borging van preventie van beroeps (long) ziekten. Ook aan V&VN werd gevraagd het initiatief te steunen.

Meike van Halm-Walters van ons ondersteunende bureau van V&VM heeft desbetreffende afdelingen benaderd. De reacties zijn niet eenduidig over ondersteuning van het manifest. V&VN Arboverpleegkundigen herkennen zich onvoldoende in de beschreven dienstverlening. Zij zijn niet betrokken geweest bij de opstelling van het manifest, terwijl het ook een groot deel hun dienstverlening betreft. De Arboverpleegkundigen stellen risico inventarisatie en evaluatie op, voeren werkplek onderzoek uit, voeren PMO PAGO uit en geven voorlichting en instructies. Daarnaast zet V&VN vraagtekens bij de meerwaarde van de overheveling naar de ZVW en de oproep voor de aanstelling van een speciale minister. V&VN vraagt zich af of dit daadwerkelijk zal leiden tot betere bedrijfsgezondheidszorg. V&VN ziet zeker mogelijkheden voor de herinrichting van de bedrijfsgezondheidszorg en verbetering van de preventie en de samenwerking tussen bedrijfsgezondheidszorg en curatieve zorg.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)