Nieuwsbericht 10 april

Beste leden,

In een eerder nieuwsbericht hebben wij jullie uitgenodigd te stemmen over het herziene normendocument visitatie dialysecentra. Iedereen dit dat gedaan heeft danken wij hartelijk.

Met 70% van de stemmen is het document door onze beroepsgroep goedgekeurd. Opmerkingen en aandachtspunten die jullie hebben aangegeven hebben wij tezamen met de uitslag aan Nefrovisie terug gegeven.

Herziening EPA’s dialyse

N.a.v. de veldconsultatie m.b.t. de EPA herziening hebben wij ons gerealiseerd dat wij bezwaar moesten maken tegen de inhoudelijke EPA beschrijving en de gevolgde procedure.

Ter informatie de brief die wij gestuurd hebben. Wij houden jullie op de hoogte van het vervolg.

Geen resultaten gevonden