COMMON

In dit onderzoek wordt uitgezocht welke wensen en behoeften er zijn bij zorgprofessionals (medisch specialisten en verpleegkundigen), managers en patiënten om het gesprek te kunnen voeren over complementaire zorg bij kanker. Op basis van deze inventarisatie en literatuuronderzoek zal een toolbox ontwikkeld worden met verschillende gespreksinstrumenten en informatiemateriaal. Vervolgens wordt de toolbox geëvalueerd in de praktijk. In dit meerjarig onderzoek werken 3 ziekenhuizen met hun oncologiecentra samen met het NIVEL en het Van Praag Instituut. Ook V&VN afdeling complementaire zorg is betrokken als partner, net als de Borstkanker Vereniging Nederland en IKNL.

Onlangs is het protocolartikel over dit onderzoek gepubliceerd:

INES project

Als partner is de afdeling Complementaire zorg trots om het volgende mede te delen.

Het 3-jarige Europese project Integrative Nursing Education Series (INES) is eind februari 2023 formeel afgerond en ingediend bij de EU. Onderzoekers en docenten uit Nederland, Denemarken, Zweden en IJsland hebben gezamenlijk Europese collega’s gevraagd naar hun cursussen in complementaire zorg in een survey. Ze verzamelden en analyseerden wetenschappelijke literatuur hierover, en hebben vervolgens een groep experts gevraagd naar leerdoelen en competenties. Op basis daarvan hebben zij een evidence-based handboek voor verpleegkunde docenten samengesteld, het INES Handbook for Teachers in Nursing. Dit handboek bestaat uit 3 series, met in totaal 11 hoofdstukken. Daarin vind je achtergrondinformatie over complementaire zorg en integrative nursing, staan suggesties voor lessen en opdrachten met didactische tips, worden casussen gebruikt om de praktijk in beeld te brengen en je kunt er betrouwbare bronnen vinden. Het INES project heeft ook 3 wetenschappelijke artikelen opgeleverd. De V&VN, afdeling complementaire zorg was een van de associate partners van het INES project.

Het INES Handbook for Teachers in Nursing is gratis te downloaden:

https://www.vanpraaginstituut.nl/?page_id=145

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)