COMMON

In dit onderzoek wordt uitgezocht welke wensen en behoeften er zijn bij zorgprofessionals (medisch specialisten en verpleegkundigen), managers en patiënten om het gesprek te kunnen voeren over complementaire zorg bij kanker. Op basis van deze inventarisatie en literatuuronderzoek zal een toolbox ontwikkeld worden met verschillende gespreksinstrumenten en informatiemateriaal. Vervolgens wordt de toolbox geëvalueerd in de praktijk. In dit meerjarig onderzoek werken 3 ziekenhuizen met hun oncologiecentra samen met het NIVEL en het Van Praag Instituut. Ook V&VN afdeling complementaire zorg is betrokken als partner, net als de Borstkanker Vereniging Nederland en IKNL.

Onlangs is het protocolartikel over dit onderzoek gepubliceerd:

INES project

In dit 3-jarig Europese project wordt in het komende jaar een handreiking voor verpleegkunde docenten ontwikkeld om les te kunnen geven over non-farmacologische complementaire interventies. Dit gebeurt op basis van een inventarisatie van bestaande scholingen en opleidingen in Europa, een literatuurstudie en een nieuw competentieprofiel van de ‘integrative nurse’ (waar ook de afdeling cz aan bij heeft gedragen via COZIN en het expertisegebied). Hierover zijn intussen 3 artikelen ingediend bij wetenschappelijke verpleegkundige tijdschriften.

Voor de ontwikkeling van de handreiking voor verpleegkunde docenten zullen in de deelnemende landen (Nederland, Denemarken, Zweden en IJsland) interviews en focusgroepen worden georganiseerd. In februari 2022 zal een focusgroep in Nederland plaatsvinden. Ben je verpleegkunde docent en vind je het leuk om hieraan deel te nemen, stuur dan een mailtje naar Martine Busch (mbusch@vanpraaginstituut.nl).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!