Verdiepen en verbreden

Het proces van richtlijnontwikkeling, kort & krachtig
Een aantal fasen worden uitgelicht, omdat deze met name voor de coördinatie binnen een afdeling en tussen het bureau en afdelingen erg belangrijk zijn. Lees meer

Richtlijnen
Er zijn verschillende redenen waarom richtlijnen ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld om het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs of om de variatie in handelen tussen zorgverleners te verminderen. Lees meer

Zorgstandaard
Een zorgstandaard koppelt zorginhoud (de richtlijn) aan de organisatie van zorg. Bekijk een algemeen model voor zorgstandaarden. Lees meer

Protocollen
Een protocol dient de zorgverlener bij het uitvoeren van zorginhoudelijke handelingen. Bij het maken van een protocol kan de structuur van Cuperus aangehouden worden. Lees meer

Naar thema Richtlijnen en protocollen