Conceptrichtlijn Eenzaamheid

Momenteel wordt het concept van de richtlijn Eenzaamheid voor wijkverpleegkundigen aangeboden aan een groot aantal organisaties voor commentaar.


Download de conceptrichtlijn


Wanneer je niet bent uitgenodigd voor commentaar maar wel commentaar wilt leveren, kun je contact opnemen met de projectleider: dr. Rob van der Sande (rob.vandersande@han.nl). Hij stuurt je dan een online formulier. Commentaren op papier of per mail worden niet in ontvangst genomen.

Oproepen

Download het formulier voor indiening onderwerpen bij Programmabureau Kwaliteitsstandaarden:

Onderwerp indienen

Databank richtlijnen

Bekijk alle door V&VN geautoriseerde richtlijnen.

Naar databank richtlijnen

Training

Zelf leren richtlijnen toe te passen? Of je kennis uitbreiden? Wij bieden de volgende trainingen aan:

Verdiepen & verbreden

Kwaliteitsstandaarden
Kwaliteitsstandaarden zijn openbaar toegankelijke documenten die goede zorg beschrijven voor een bepaald gezondheid gerelateerde thema. Lees meer RichtlijnenEr zijn verschillende redenen waarom richtlijnen ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld om het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs of om de variatie in handelen tussen zorgverleners te verminderen. Lees meer
ZorgstandaardEen zorgstandaard koppelt zorginhoud (de richtlijn) aan de organisatie van zorg. Bekijk een algemeen model voor zorgstandaarden. Lees meer
Protocollen
Een protocol dient de zorgverlener bij het uitvoeren van zorginhoudelijke handelingen. Bij het maken van een protocol kan de structuur van Cuperus aangehouden worden. Lees meer

Het proces van richtlijnontwikkeling, kort & krachtig
Een aantal fasen wordt uitgelicht, omdat deze met name voor de coördinatie binnen een afdeling en tussen het bureau en afdelingen erg belangrijk zijn. Lees meer