Programmaleider bij Tijd voor verbinding

De NVZ, FMS, NFU, V&VN, ZKN en Patiëntenfederatie Nederland hebben de ambitie om de komende jaren de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg te verbeteren. Om dit te realiseren starten zij het programma ‘Tijd voor Verbinding’.

Doel van dit programma is een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten om de zorggerelateerde schade verder terug te dringen. Hierbij richt de programmaorganisatie zich de komende vier jaar (2020-2023) op de thema’s antistollingszorg, kwetsbare ouderen, en het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt. Een belangrijk onderdeel van het programma bestaat uit het delen van voorbeeldpraktijken via bestaande en nieuw te vormen netwerken om van elkaar te leren en de zorg te verbeteren. De organisatie werkt hiertoe nauw samen met inhoudsdeskundigen uit het zorgveld. De strategie en de globale kaders en activiteiten zijn vastgesteld in een plan van aanpak. De programmaorganisatie valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zes koepelorganisaties, met een stuurgroep die eindverantwoordelijk is. De organisatie ressorteert beheersmatig onder de NVZ en heeft een beoogde omvang van circa 16 FTE. Het Ministerie van VWS is voornemens subsidie te verlenen voor het programma.

Functie

Voor de programmaorganisatie zoeken wij op korte termijn een programmaleider. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke en strategische aansturing van het programma Tijd voor verbinding. Je bent het boegbeeld van de organisatie. Je draagt daarmee de urgentie en de doelstellingen van Tijd voor verbinding actief en zichtbaar uit naar de instellingen voor medisch specialistische zorg, zorgprofessionals, patiënten en stakeholders. Je zorgt dat bestuurders van instellingen zich committeren aan het programma en weet zorgprofessionals enthousiast te maken om met elkaar, binnen en buiten de eigen instelling, de verbinding aan te gaan en aan de hand van praktijkvoorbeelden samen te leren en te verbeteren.

Met je visie op patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg ben je in staat om de strategie en inhoud van het programma verder uit te werken. Je blijft voortdurend op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de praktijk, onderzoek en beleid van de medisch specialistische zorg, en bent in staat deze te duiden, hierop in te spelen en zo nodig de plannen aan te passen. Je weet welke partijen een rol spelen bij de genoemde veiligheidsthema’s en ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk. Je functioneert als ambassadeur en je bent in staat om zorgprofessionals, bestuurders en patiënten(vertegenwoordigers) aan te spreken, te enthousiasmeren en te verbinden over de grenzen van vakgroepen en organisaties heen. Je hebt voldoende stevigheid om de inhoudelijke richting vast te houden in verschillende contexten en om het programma en de programmaorganisatie overtuigend neer te zetten. Hierbij combineer je een toegankelijke stijl met een naar buiten gerichte blik.

Je werkt nauw samen met de programmamanager die tactisch en operationeel leiding geeft aan de organisatie (duoleiderschap). Je vormt samen met de programmamanager de zichtbare leiding van het programma richting de betrokken koepelorganisaties en externe stakeholders waaronder het ministerie van VWS, de IGJ, en ZonMw. Je wordt aangesteld door de stuurgroep en legt daar verantwoording aan af. Samen met de programmamanager bouw je de organisatie en het team op. Een goede onderlinge samenwerking met oog voor elkaars verantwoordelijkheden is dus essentieel.

Wij vragen:

  • Een academisch werk- en denkniveau.
  • Een relevante opleiding zoals geneeskunde, verpleegkunde, biomedische wetenschappen, of gezondheidswetenschappen.
  • Praktijkervaring in de medisch specialistische zorg.
  • Een relevant netwerk in de medisch specialistische zorg.
  • Kennis van en affiniteit met patiëntveiligheid.
  • Aantoonbare leidinggevende capaciteiten, bijvoorbeeld in een managementfunctie, een onderzoeksprogramma, of bij een kwaliteitsproject.
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
  • Helikopterview.
  • Strategisch inzicht.
  • Initiatiefrijk

Aanbod en sollicitatieprocedure

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, met een maximum van € 8.467,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (=36 uur). Vakantietoeslag is 8,33% en eindejaarsuitkering is 8,33%. Het dienstverband wordt aan gegaan voor de duur van het programma.

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je je in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je uit om voor 6 januari a.s. je belangstelling middels een motivatiebrief met CV per e-mail kenbaar te maken bij Joke Goris, P&O manager (PenO@nvz-ziekenhuizen.nl ). Vermeld als onderwerp “vacature programmaleider”. De gespreksrondes vinden plaats op 20, 22 en 28 januari 2020. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor meer informatie kun je terecht bij Astrid Verkaar, bereikbaar via 06-16913600.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.