Programmacoördinatoren Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht

Voor het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht zijn we op zoek naar vier programmacoördinatoren. De programmacoördinatoren begeleiden zorginstellingen bij hun activiteiten om professionele zeggenschap en veerkracht op alle niveaus snel én duurzaam te versterken. We zoeken collega’s die de energie hebben om een stevige impuls te geven aan meerjarige versterking van zeggenschap en veerkracht binnen een diversiteit aan zorginstellingen. We zoeken twee collega’s met kennis en ervaring binnen de care, en twee met kennis en ervaring binnen de cure. Door intensieve samenwerking en kennisdeling willen we professionele zeggenschap in alle werkvelden van de zorg op een hoger plan brengen.

Bij ons krijg je:

 • Een uitdagende en dynamische werkomgeving.
 • De mogelijkheid om op landelijk niveau een steentje bij te dragen aan het versterken van professionele zeggenschap en veerkracht.
 • Een baan waarin werken in de zorg en je inzetten voor dit project gecombineerd kan worden.
 • Enthousiaste collega’s die met veel motivatie, energie en passie hun werk doen.
 • Een unieke kans om je verder te ontwikkelen als programmacoördinator.

Landelijk actieplan zeggenschap en veerkracht

Als verzorgende, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of begeleider je stem laten horen. Zelf beslissen als het over jouw vak gaat. Meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen. Het maakt de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk beter. Daarom hebben twee beroepsverenigingen en vijf werkgeversorganisaties een Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht opgesteld. Een gezamenlijk plan om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren, naar een hoger niveau te tillen en de veerkracht te versterken. Met het actieplan willen we niet alleen praten over zeggenschap, maar het vooral doen! Zorgorganisaties kunnen dit jaar nog financiering krijgen om samen met de verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders hun zeggenschap en veerkracht een flinke impuls te geven. Zij kunnen hiervoor een subsidievoorstel indienen om zeggenschap in de eigen organisatie een stap verder te brengen. Op individueel, team- of organisatieniveau. De deelnemende zorgorganisaties brengen we met elkaar in contact in een landelijk leernetwerk. En we ontwikkelen leerlijnen en een kennisplatform om de kennis te verspreiden naar zorgverleners in het hele land. Zo versnellen we impact op dit belangrijke thema en zorgen we dat we allemaal al snel de vruchten plukken van de nieuw verworven inzichten en goede voorbeelden.

Functie

Als programmacoördinator begeleid je een deel van de lokale projecten die gefinancierd worden vanuit het landelijke actieplan, waarbij je je richt op zorgorganisaties die passen bij jouw expertise en een brugfunctie vervult naar de desbetreffende branche. Je brengt ook in beeld welke goede voorbeelden er al zijn om deze breed te delen. Verder ben je verantwoordelijk voor het coördineren van één van de vier lijnen uit het landelijk actieplan waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat er op de lange termijn nodig is. We zoeken programmacoördinatoren met ervaring of affiniteit met één (of meer) van de volgende lijnen:

 1. Het opzetten van leernetwerken. Het gaat dan om leernetwerken van deelnemers uit de lokale actieteams. De coördinator haalt op en legt vast wat de belangrijkste thema’s zijn voor het realiseren van meer zeggenschap en veerkracht. Ook zorgt de programmacoördinator ervoor dat de kennis uit de verschillende leernetwerken landelijk toegankelijk wordt gemaakt via de andere lijnen uit het landelijk actieplan.
 2. Het opzetten van een kennisplatform met goede voorbeelden en lokale initiatieven. Inzet is dat er inspirerende en stimulerende communicatie uitingen worden ontwikkeld voor de doelgroepen en die vaak worden gedeeld, o.a. artikelen, kennisclips, filmpjes en blogs.
 3. Het opzetten van een modulaire leerlijn voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders én het opzetten van een leerlijn voor lijnmanagers, HR en bestuurders. Ook dienen praktische tools verzameld te worden ter ondersteuning van het versterken van veerkracht.
 4. Het snel op gang brengen en daarna versnellen van de gewenste ontwikkeling door het formuleren van een zorgbrede visie op zeggenschap met daarbij een ‘roadmap’ waarin is vastgelegd wat er verder nodig is inclusief een stip op de horizon waar in gezamenlijkheid in meer jaren naartoe wordt gewerkt.

Werkzaamheden waar jij enthousiast van wordt:

 • De begeleiding van een aantal gesubsidieerde lokale impulsen in zorgorganisaties (voor maximaal leereffect).
 • Het ophalen van (andere) goede voorbeelden voor zeggenschap en veerkracht binnen zorgorganisaties om deze vervolgens zorgbreed te delen.
 • Het realiseren van de doelen uit één van de lijnen uit het landelijk actieplan en het coördineren en (bij) sturen van alle activiteiten die nodig zijn om de beoogde resultaten te behalen.
 • Het ervoor zorgen dat er samenhang en afstemming plaatsvindt tussen de verschillende lijnen waardoor alle doelen uit het landelijk actieplan worden gerealiseerd.

Elke programmacoördinator wordt bij de werkzaamheden voor een van de lijnen in ieder geval ondersteund door een adviseur en een projectmedewerker.

Dit ben jij:

 • Je hebt ervaring als verpleegkundige, verzorgende, verpleegkundig specialist of begeleider.
 • Je hebt een care óf cure achtergrond. Voor de cure zijn we op zoek naar een collega vanuit de UMC’s en een collega vanuit de ziekenhuizen (algemeen/categoraal).
 • Je hebt ervaring met het coördineren en begeleiden van projecten binnen een organisatie en kunt daarbij schakelen tussen verschillende niveaus (bestuurlijk, operationeel) en disciplines. Denk bijv. aan (ex-)voorzitter VAR, opleider, leidinggevende of project/programmaleider.
 • Je draagt graag bij aan het versterken van zeggenschap en veerkracht in de directe patiëntenzorg.
 • Je kan concrete ideeën omzetten in beleid. Je hebt ervaring of affiniteit met het één van de vier lijnen van het programma en staat te trappelen om hiermee aan de slag te gaan.
 • Goed in samenwerken: je levert een actieve bijdrage aan het gezamenlijke resultaat. Dit doe je door je flexibel op te stellen en je weet hoe je om moet gaan met weerstand. Je communicatieskills zijn goed ontwikkeld zodat je mee kan praten op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch).
 • Resultaatgericht: het behalen van resultaten en doelstelling is iets wat je drijft en waar je energie van krijgt. Je bent dan ook prima in staat om strakke tijdslijnen te volgen, in te grijpen wanneer dat nodig is zodat het resultaat wordt behaald. Hierin ben je ook in staat om anderen te enthousiasmeren en mee te nemen.
 • Energieke verbinder die gemakkelijk contacten legt en een netwerk kan opbouwen. Met jouw kennis, ervaring en persoonlijkheid weet jij anderen te inspireren en dingen voor elkaar te krijgen.
 • Je bent minimaal 28 uur per week inzetbaar, waarvan je 1 dag in de week in Utrecht aanwezig kunt zijn. Ook ben je zo snel mogelijk beschikbaar.

Dit bieden wij:

 • Een mooie kans om vanuit je huidige werk te ontdekken of dit werk iets voor je is.
 • Detachering tot 31 december 2022 naar het landelijk actieplan zeggenschap en veerkracht vanuit de organisatie waar je nu werkzaam bent.
 • Een vergoeding die in overeenstemming is met de zwaarte van de functie, passend binnen de financiële kaders van het programma.
 • De mogelijkheid tot verlenging wanneer de looptijd van het landelijk actieplan wordt verlengd en de functie naar tevredenheid wordt ingevuld.

Geïnteresseerd in deze functie?

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je je in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je uit om voor 12 mei a.s. je belangstelling aan te geven met een mail naar info@actieplanzeggenschap.nl. Vermeld als onderwerp ‘Programmacoördinator LAZ&V’ en de lijn waarin je interesse hebt. Direct contact opnemen kan ook. Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Annamarike Seller-Boersma, programmaleider landelijk actieplan zeggenschap & veerkracht, telefoon 06-42087226 en Kirsten Janssen-Beentjes, strategisch adviseur, telefoon 06-13809360. Per mail bereikbaar via info@actieplanzeggenschap.nl.

Het landelijk actieplan zeggenschap en veerkracht is opgesteld door een samenwerkingsverband bestaande uit de BoZ (brancheorganisaties zorg) NFU, NVZ, ActiZ en VGN en de beroepsorganisaties V&VN en BPSW. Meer informatie over het landelijk actieplan: www.actieplanzeggenschap.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!