Programma-manager bij Tijd voor verbinding

De NVZ, FMS, NFU, V&VN, ZKN en Patiëntenfederatie Nederland hebben de ambitie om de komende jaren de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg te verbeteren. Om dit te realiseren starten zij het programma ‘Tijd voor Verbinding’.

Doel van dit programma is een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten om de zorggerelateerde schade verder terug te dringen. Hierbij richt de programmaorganisatie zich de komende vier jaar (2020-2023) op de thema’s antistollingszorg, kwetsbare ouderen, en het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt. Een belangrijk onderdeel van het programma bestaat uit het delen van voorbeeldpraktijken via bestaande en nieuw te vormen netwerken om van elkaar te leren en de zorg te verbeteren. De organisatie werkt hiertoe nauw samen met inhoudsdeskundigen uit het zorgveld. De strategie en de globale kaders en activiteiten zijn vastgesteld in een plan van aanpak. De programmaorganisatie valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zes koepelorganisaties, met een stuurgroep die eindverantwoordelijk is. De organisatie ressorteert beheersmatig onder de NVZ en heeft een beoogde omvang van circa 16 FTE. Het Ministerie van VWS is voornemens subsidie te verlenen voor het programma.

Functie

Voor de programmaorganisatie zoeken wij op korte termijn een programmamanager. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de tactische en operationele aansturing van het programma Tijd voor verbinding. Je bent de leidinggevende en het eerste aanspreekpunt van het programmateam. Je werkt nauw samen met de programmaleider die strategisch en inhoudelijk leiding geeft aan de organisatie (duoleiderschap). Je vormt samen met de programmaleider de zichtbare leiding van het programma richting de betrokken koepelorganisaties en externe stakeholders waaronder het ministerie van VWS, de IGJ, en ZonMw. Je wordt aangesteld door de stuurgroep en legt daar verantwoording aan af. Samen met de programmaleider bouw je de organisatie en het team op, vertaal je de strategie en globale inhoud van het plan naar een operationeel plan, en geef je richting aan de uitvoering van het programma. Een goede onderlinge samenwerking met oog voor elkaars verantwoordelijkheden is dus essentieel. Je geeft het team een slagvaardig, verbindend en benaderbaar karakter, met de blik naar buiten gericht. Je stelt heldere kaders, neemt besluiten, stelt prioriteiten en biedt daarbinnen alle ruimte zodat hoge kwaliteit geleverd wordt met behoud van werkplezier. Je werkt aan een cultuur waarin medewerkers eigen initiatief nemen, elkaar aanspreken en leren begrenzen. Je houdt zicht op de resultaten en op de realisatie ten opzichte van de begroting, en stemt financiële, facilitaire en personele zaken af met de NVZ.

Je bent in staat om de strategie en inhoud van het programma te vertalen naar het tactische en operationele niveau. Je hebt kennis van de medisch specialistische zorg of bent in staat je snel die kennis eigen te maken. Je bent in staat om relevante ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg te duiden, hierop in te spelen en zo nodig de plannen aan te passen. Je moet kunnen en willen schakelen tussen de bestuurstafel en het koffiezetapparaat, inhoud en bedrijfsvoering, extern en intern, besluiten nemen en prioriteiten stellen. Je bouwt een team waar hooggekwalificeerde professionals graag voor willen werken en zich aan willen verbinden. Je werkt aan een gemeenschappelijke identiteit waarbij teamleden vaak buiten de deur zijn. Hierbij combineer je een toegankelijke stijl met een flexibele aanpak en een ondernemende blik. Dit is een mooie positie voor een inhoudelijk gedreven pragmatische manager met talent, een bedrijfsmatig inzicht en de potentie en ambitie om een eindverantwoordelijke rol in te vullen.

Wij vragen:

• Een academisch of HBO werk- en denkniveau.
• Ervaring met project- of programmamanagement, bijvoorbeeld bij een zorginstelling, koepelorganisatie, beroepsvereniging, patiëntenorganisatie, toezichthouder of programmaorganisatie.
• Affiniteit met patiëntveiligheid.
• Aantoonbare leidinggevende capaciteiten, bijvoorbeeld in een managementfunctie, een onderzoeksprogramma, of bij een kwaliteitsproject.
• Faciliterend, coachend en taakgericht leiderschap.
• Besluitvaardigheid.
• Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
• Ondernemerschap

Aanbod en sollicitatieprocedure

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, met een maximum van € 8.467,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (=36 uur). Vakantietoeslag is 8,33% en eindejaarsuitkering is 8,33%. Het dienstverband
wordt aangegaan voor de duur van het programma.

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je je in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je uit om voor 6 januari a.s. je belangstelling middels een motivatiebrief met CV per e-mail kenbaar te maken bij Joke Goris, P&O
manager (PenO@nvz-ziekenhuizen.nl ). Vermeld als onderwerp “vacature programmamanager”.

De gespreksrondes vinden plaats op 20, 22 en 28 januari 2020. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie kun je terecht bij Astrid Verkaar, bereikbaar via 06-16913600.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.