Hoofd Belangenbehartiging & Beleid

Heb jij hart voor de zorg? En wil je ons helpen om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten een stem en gezicht te geven? Dan hebben wij de baan voor jou!

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van ons land, maakt zich er sterk voor dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hun vak op het hoogste kwaliteitsniveau en met trots en passie kunnen uitoefenen. De dialoog tussen, met en namens onze leden is het uitgangspunt bij alles wat we doen. De komende jaren zullen we ons o.a. inzetten op strategische thema’s als professionele zeggenschap, netwerkzorg en onderwijs.

Wij zijn op zoek naar een ervaren leidinggevende voor de functie van:

Hoofd Belangenbehartiging & Beleid

voor 32-36 uur per week

Het team

Het team Belangenbehartiging en Beleid ondersteunt onze leden bij het versterken van de kwaliteit van hun beroepsuitoefening. We doen dat in nauwe samenwerking met en voor de beroepsgroepen. De focus ligt op het verbeteren en ondersteunen van de huidige praktijk en op het uitwerken en meewerken aan de zorg van de toekomst. In dat kader werken we aan de ontwikkeling van een kennisinstituut, waarin praktijk, beleid en wetenschappelijke ontwikkelingen bij elkaar komen ten dienste van een kwalitatief goede beroepsuitoefening. Het team Belangenbehartiging & Beleid bestaat uit ongeveer 10 medewerkers.

De functie

Als hoofd Belangenbehartiging en Beleid geef je sturing aan de werkzaamheden van de medewerkers binnen het kader van de strategische agenda van V&VN. Je werkt in de context van een vereniging, waarin de leden en hun afdelingen steeds meer de inhoudelijke koers bepalen en daar ook zelf uitvoering aan geven. Je stimuleert en motiveert de medewerkers om dienend te zijn aan dat proces en je ontwikkelt het team zodanig dat het de volle breedte van de V&VN agenda aankan. Je bent als leidinggevende integraal verantwoordelijk voor het HR management. Ook beheer je het budget van het team.

Wat ga je doen?

In je dagelijkse werk ligt de focus naast leidinggeven op beleidsvoorbereiding, belangenbehartiging en advies. Je zorgt samen met je team voor het:

  • ophalen van vraagstukken vanuit de achterban, analyseren ervan en bepalen van een standpunt
  • monitoren van ontwikkelingen rond verpleegkundige beroepen en beroepsbeoefenaren
  • voorbereiden en uitvoeren van lobby, onderhandeling en beleidsbeïnvloeding
  • stakeholdermanagement
  • onderhouden en benutten van netwerken
  • monitoren en uitvoeren van alle beleidstrajecten en initiatieven
  • adviseren van bestuur, directie, teams en afdelingen
  • adviseren/voorlichten leden

Daarnaast neem je deel aan het MT waarbij je verbindingen legt tussen jouw team en andere teams. Vanuit belangenbehartiging en beleid lever je je inbreng aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie van V&VN.

Profiel

Wij zoeken een ambitieuze en resultaatgerichte leidinggevende met een academisch denk- en werkniveau. Je hebt ruime ervaring met het aansturen van een team van professionals en bent daarin zowel coachend en motiverend als richtinggevend. Je hebt inzicht en overzicht en bent een uitstekend onderhandelaar op verschillende niveaus. Je hebt een goede antenne voor wat er leeft onder onze achterban en binnen de zorgsector en durft op basis hiervan vernieuwende voorstellen te doen. Je bent een echte verbinder en brengt bij voorkeur een relevant netwerk mee.

Ons aanbod

Het gaat om een afwisselende en dynamische functie binnen een lerende organisatie die volop in beweging is. V&VN biedt een contract voor één jaar, met uitzicht op verlenging. Het maximum salaris bedraagt € 6.887 bruto op fulltime basis (FWG 70). Daarnaast hebben wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.