EXTERNE VACATURE: Leden expertteams voor programma 'Tijd voor Verbinding'

Ben je op zoek naar een aanvullende uitdaging naast je reguliere werk? Ligt jou interesse bij het verbeteren van de patiëntveiligheid en wil je een bijdrage leveren aan het terugdringen van zorg gerelateerde schade? Dan zijn we op zoek naar jou!

Om de bottom-up benadering van het programma ‘Tijd voor Verbinding’ kracht bij te zetten zijn wij op zoek naar experts die willen deelnemen in een van de volgende expertteams:

 • Antistollingszorg
 • Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis/zelfstandige klinieken
 • Het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt

De expertteams

De expertteams zullen in totaal bestaan uit circa 45 inhouds-/ ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals met expertise op de verschillende veiligheidsthema’s.

De drie expertteams worden voorgezeten door een inhoudsdeskundige die als leidend en toonaangevend wordt gezien in het vakgebied en ondersteund door een veiligheidsadviseur. De deelname aan de expertteams kan gedurende de looptijd van het programma wisselend zijn; afhankelijk van de behoefte, beschikbaarheid en inhoudelijke focus kan de samenstelling wijzigen.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de expertteams zijn de volgende:

 • Inhoudelijke focus van het veiligheidsthema
 • Advisering van de programmaorganisatie over de opzet en inhoud van de online Toolkit en andere methodieken, onder meer (klankbordfunctie)
 • Adviseren van de programmaorganisatie over de inhoudelijke ontwikkeling binnen de netwerken (klankbordfunctie)
 • Het op gang brengen van en inspireren bij activiteiten van instellingen en zorgprofessionals in netwerken (ambassadeur)
 • Bijdragen aan regionale netwerkbijeenkomsten en landelijke congressen (ambassadeur)
 • Ondersteuning en begeleiding van instellingen voor medisch specialistische zorg en zorgprofessionals bij patiëntveiligheidsprojecten (adviesfunctie)

Een expert in het expertteam:

 • Heeft een relevante opleiding en/of ervaring, is bijvoorbeeld een verpleegkundige, verpleegkundig specialist, physician assistent, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, patiëntvertegenwoordiger, patient safety officer, patient experience officer en/of is zelf ervaringsdeskundig
 • Heeft draagvlak, inhoudelijke kennis voor wat betreft het onderwerp 
 • Heeft een inspirerend, verbindend en open karakter
 • Is proactief, enthousiasmerend en resultaatgericht

Inzet

Binnen de rol van expert wordt de volgende beschikbaarheid gevraagd (gedurende de vierjarige looptijd van het programma):

 • Bijeenkomsten expertteam en advisering programmaorganisatie: 2 dagen per jaar (totaal)
 • Deelname landelijke conferentie: 1 dag (inclusief voorbereiding) per jaar
 • Deelname landelijke bijeenkomsten: 2 x 0,5 dagen (inclusief voorbereiding) per jaar
 • Deelname regionale netwerkbijeenkomsten: 4 x 0,5 dagen (inclusief voorbereiding) per jaar
 • Advisering instellingen voor medisch specialistische zorg op projecten: 8 x 0,5 dagen per jaar

De experts worden financieel gefaciliteerd om hun werkzaamheden te kunnen doen middels vacatiegelden.

Meer informatie?

Nadere informatie over de rol van expert is te verkrijgen bij Kirsten Janssen, adviseur beroepsontwikkeling V&VN, telefoon: 06-13809360 per mail: k.janssen@venvn.nl.

Meer informatie over het programma ‘Tijd voor Verbinding’ vind je hier.

Enthousiast geworden?

Stuur dan vóór 20 augustus 2020 een reactie en je CV naar k.janssen@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.