Beleidsadviseur Onderwijs

Heb je hart voor de zorg en dan specifiek voor het leven lang leren en ontwikkelen van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden?  En wil jij verpleegkundigen en verzorgenden een stem en gezicht geven? Dan hebben wij de baan voor jou!

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), met ruim 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van ons land, maakt zich er sterk voor dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hun vak op het hoogste kwaliteitsniveau en met trots en passie kunnen uitoefenen. De dialoog tussen, met en namens onze leden is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Wij zijn op zoek naar een:

Beleidsadviseur Onderwijs

voor 24-36 uur per week

Als adviseur leren en ontwikkelen werk je binnen de kaders van het speerpunt “Ruimte voor loopbaan en ontwikkeling” van het Strategisch plan 2021 – 2025 van V&VN. Je ontwikkelt - in nauwe samenwerking en verbinding met interne en externe stakeholders - een visie ten aanzien van onderwijs en leven lang ontwikkelen van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig en zorgt ervoor dat deze krachtig en goed naar voren wordt gebracht aan de bestuurlijke tafels.

Dit betekent dat je op zowel strategisch als tactisch niveau betrokken bent bij de ontwikkelingen op het gebied van opleiden in de zorg: van het initiële onderwijs en de (specialistische) vervolgopleidingen tot het leven lang leren en ontwikkelen van verzorgenden, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen.

Op strategisch niveau gaat het over de invloed en impact die bestuurlijke afspraken kunnen hebben op het onderwijs en opleiden van zorgprofessionals in het kader van kwaliteit van zorg, arbeidsmarkt, functiedifferentiatie, taakherschikking, enz.

Op tactisch niveau vertaalt dit zich naar samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partijen. Hierbij moet je denken aan de mbo-raad, Vereniging Hogescholen, het LOOV, ROC’s, zorginstellingen/ brancheverenigingen etc.

Je werkt nauw samen met en vervangt waar nodig collega (beleids)adviseurs die zich richten op andere sectoren of thema’s het bureau van V&VN.

Wat ga je doen?

 • Je onderhoudt contacten met diverse stakeholders, zoals hierboven genoemde, terwijl je in dialoog bent met onze leden in de afdeling Opleiders en andere relevante afdelingen/platforms. Zo borg je dat onze achterban zich goed vertegenwoordigd weet op alle relevante niveaus van besluitvorming.
 • Je zorgt ervoor dat alle relevante bestuurlijke overleggen goed zijn voorbereid en je neemt deel aan bureau-overleggen en samen met portefeuillehouder onderwijs uit het V&VN-bestuur aan de relevante overlegtafels.
 • Je bouwt je persoonlijke netwerk op met voor het opleiden en onderwijs relevante organisaties en verenigingen (branche-, patiënten- en beroepsverenigingen).
 • Je ondersteunt en bevordert de samenwerking binnen de diverse opleidingen van onze beroepsgroep.
 • Je ontwikkelt beleid en standpunten op het terrein van onderwijs en leven lang ontwikkelen op strategisch en tactisch niveau en verdiept/actualiseert het bestaande beleid en legt dit ter vaststelling voor aan het bestuur. Dit doe je in samenspraak met collega-adviseurs en op basis van input van leden.
 • Je vervult de rol van secretaris van de bestuurscommissie onderwijs en bereidt als zodanig de adviezen voor die de commissie gevraagd en ongevraagd uitbrengt aan het bestuur. 

Wat breng je mee?

 • Je bent sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties en weet deze effectief in te zetten bij de voorbereidingen van bestuurlijke overleggen. Je weet hierbij de inbreng en vertegenwoordiging van leden (verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten) met een specifieke expertise of rol op het terrein van onderwijs/LLO te organiseren en schakelt makkelijk binnen de diverse teams/adviseurs.
 • Je hebt kennis van en het liefst een eigen netwerk van partijen die zich bewegen in opleiden in de zorg. Je kent de belangen van de diverse stakeholders en weet hierin op effectieve wijze te opereren.
 • Je politiek-bestuurlijke sensitiviteit is goed ontwikkeld.
 • Je begrijpt wat de bestuurder nodig heeft in het overleg aan uiteenlopende bestuurlijke tafels en weet dit te vertalen naar een gedegen voorbereiding in nauwe samenwerking en afstemming met onze achterban en kan hen ook, desgewenst, op inhoud vervangen.
 • Je kunt snel schakelen tussen verschillende niveaus: tactisch/strategisch tot operationeel. Je bent communicatief sterk en sociaal zeer vaardig.
 • Je hebt kennis van relevante sectoren, wetten en financieringssystemen, volgt de actualiteit en kunt daarin de benodigde verbindingen leggen en acties uitzetten.
 • Gewenste opleidingsniveau en werkervaring: WO-niveau, minimaal 5 jaar in een relevante positie. Bekend met de opleidingswereld binnen de zorg.
 • Je hebt uitstekende mondelingen en schriftelijke vaardigheden. 

Wat bieden wij?

Een afwisselende en dynamische functie met veel ruimte om structureel bij te dragen aan de ontwikkeling van de beroepsgroep van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten binnen een ambitieuze en snelgroeiende beroepsvereniging. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van € 3.389,- tot maximaal € 4.964,- op basis van een 36-urige werkweek (CAO Ziekenhuizen, FWG 60). V&VN biedt daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering. De functie is in eerste instantie voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!