De politieke thermometer

Met de landelijke verkiezingen in het vooruitzicht vroeg V&VN Magazine aan twaalf politieke partijen: wat gaat uw partij doen voor de 350.000 verpleegkundigen en verzorgen in Nederland? Lees het artikel

9 speerpunten voor Tweede Kamerverkiezingen 2017

 • 15
  mrt

  1 Meer goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden

  Er is een tekort aan goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden. Het tekort neemt de komende jaren toe. De zorg wordt steeds complexer. Als we het tij NU niet keren, wordt het tekort aan goed opgeleid personeel het grootste probleem in de zorg. Zorg dat wij niet uitvallen of uitstromen door de hoge werkdruk. En dat wij voldoende tijd en geld krijgen om onze kennis op peil te houden. Maak geld vrij voor voldoende (zij)instroom. Investeer ook in het opleiden van de aankomende groep verpleegkundigen en verzorgenden. Het is belangrijk dat opleidingen de numerus fixus afschaffen en dat er voldoende stageplaatsen gecreëerd worden.
 • 15
  mrt

  2 Minder registratielast

  Het is een grote frustratie: de enorme registratielast. Registreren kost veel tijd. Die kostbare tijd hebben we nodig voor onze patiënten. De wettelijke registraties worden al een aantal jaren afgebouwd. Maar om verantwoording af te leggen naar zorgverzekeraars en inspectie worden steeds extra registraties opgetuigd. Wij willen uitsluitend zinvolle registraties die de zorg voor patiënten ten goede komt.
 • 15
  mrt

  3 Veranderen kost tijd

  In 2015 zijn grote veranderingen doorgevoerd in de thuiszorg en de verzorgings- en verpleeghuizen. Deze veranderingen in ons vak vragen veel aanpassingen in ons werk en gedrag. Daar is tijd en aandacht voor nodig. Wij vragen om de aankomende kabinetsperiode geen grote nieuwe stelselwijzigingen door te voeren, maar vooral te investeren in de mensen die dag- en nacht voor hun patiënten klaarstaan.
 • 15
  mrt

  4 Versterk de zorg dichtbij huis

  Waarom zou je voor een dialyse uren in het ziekenhuis liggen als het ook thuis kan? Veel (gespecialiseerde) zorg kan dichtbij huis geleverd worden. Dat vinden patiënten een wenselijke ontwikkeling. Zorg dan wel dat belemmeringen, bijvoorbeeld in financiering, worden weggenomen.
 • 15
  mrt

  5 Stimuleer gezond gedrag en gezonde wijken

  Voorkomen is beter dan genezen. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke signalerende rol en spelen een sleutelrol bij gezondheidsbevordering in Nederland. Door te werken aan een gezonde leefstijl kunnen mensen zich optimaal ontwikkelen en worden ziektes voorkomen. Leg meer nadruk op gezondheid en gezond gedrag in plaats van ziekte en zorg.
 • 15
  mrt

  6 Investeer in een optimale personeelsmix

  Door de toenemende complexe zorgvraag is er behoefte aan goed opgeleide zorgprofessionals van alle niveaus: van verzorgende tot verpleegkundig specialist. Wij vullen elkaar aan en zorgen, samen met patiënten en andere zorgprofessionals, voor de beste zorg. Wij vragen zorginstellingen te investeren in een optimale mix van verpleegkundige en verzorgende opleidingsniveaus en verantwoordelijkheden. Daar moet voldoende geld voor vrijgemaakt worden.
 • 15
  mrt

  7 Geef technologie een structurele plek

  Zorgtechnologie ontwikkelt zich snel. Met behulp van technologische toepassingen kunnen patiënten langer thuis blijven wonen. Ook kan technologie onze werkdruk verlichten, bijvoorbeeld door zorg op afstand te organiseren of patiënten zelf metingen te laten verrichten. Het goed gebruik maken van technologie vraagt vaardigheden, scholing en geloof in nieuwe ontwikkelingen. Stimuleer en investeer om inzet van technologie een structurele plek in de zorg te geven.
 • 15
  mrt

  8 Verbind onderzoek met dagelijkse praktijk

  Wij werken op basis van onderzoek en inzichten die we in de praktijk hebben opgedaan. Over veel verpleegkundige onderwerpen is helaas nog weinig wetenschappelijke kennis. Hierdoor is niet duidelijk welke handelingen bewezen effectief zijn. Investeer in verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek, meer leerstoelen en het beschikbaar maken van inzichten uit de praktijk.
 • 15
  mrt

  9 Moedig openheid over fouten aan

  We werken aan optimale veiligheid voor onze patiënten. Als er fouten worden gemaakt is het belangrijk dat we in een open en veilige cultuur werken, waarbinnen deze fouten gemeld worden en ervan geleerd wordt. Geef daarom ruimte aan het delen van inzichten, door bijvoorbeeld intervisie en intercollegiale toetsing. Zorg voor meer openheid in plaats van strengere regelgeving.