Sinds 1 januari 2009 zijn verpleegkundigen verplicht zich om de 5 jaar te laten registreren in het BIG-register.

Periodieke registratie (in de praktijk herregistratie genoemd) is een belangrijk onderdeel van de Wet BIG, een van de wetten die de kwaliteit van de zorg bevordert en bewaakt. Het ministerie van VWS heeft het systeem van herregistratie ontwikkeld in nauw overleg met beroepsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties. Herregistratie is per 1 januari 2009 verplicht voor verpleegkundigen en moet elke vijf jaar gebeuren.
Voor iedere verpleegkundige, verloskundige of fysiotherapeut die zich voor 1 januari 2009 heeft ingeschreven in het BIG-register vervalt de registratie op 1 januari 2014. Voor de andere Beroepen Individuele Gezondheidszorg geldt een andere startdatum. Wie dan aan de criteria voor herregistratie voldoet, kan de inschrijving weer voor vijf jaar verlengen. Er zijn drie afzonderlijke criteria: werken óf scholing of de werkzaamheden voor een beroepsgerelateerde promotie ter verkrijging van de graad van Doctor. 

Wil je meer informatie over de herregistratie of twijfel je of je aan de criteria voldoet, ga dan naar de website van het BIG-register: o.a. Beoordelingskader verpleegkundigen. Daar tref je gedetailleerde informatie over de kwantitieve en kwalitatieve beoordelingscriteria.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)