Dat het vastleggen en het overdragen van gegevens soepel verloopt is niet alleen van belang voor jou als verpleegkundige of verzorgende, maar ook voor de patiënt. De afgelopen jaren is ingezet op een zorgsysteem waarbij de patiënt meer regie krijgt. Zo is er meer aandacht voor samen beslissen en voor een actieve deelname van de patiënt aan zijn eigen zorgproces.

Om als patiënt actief te kunnen deelnemen aan het zorgproces moet je toegang krijgen tot de informatie over je eigen gezondheid én hier zeggenschap over hebben. Vanuit dit perspectief is in 2016 door de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met het ministerie van VWS het programma ‘Meer Regie over Gezondheid’ gestart. In de komende jaren wordt toegewerkt naar een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

In de persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen patiëntengegevens van verschillende zorgprofessionals worden verzameld en opgeslagen. Denk aan: verpleegkundige zorg, medicatie of onderzoeksuitslagen. Dit betekent dat gegevens die jij in het elektronisch vastlegt, uitgewisseld moeten kunnen worden met de persoonlijk gezondheidsomgeving van de patiënt. Andersom geldt hetzelfde: de gegevens die door de patiënt worden verzameld, moeten uitgewisseld kunnen worden met het elektronisch zorgdossier waar jij als zorgprofessional in werkt.

Wat kun jij nu al doen?

Het delen van gegevens met de patiënt is nu nog niet altijd mogelijk. Toch is het goed om hier als verpleegkundige of verzorgende bij stil te staan: welke gegevens kun je wel delen met de patiënt? Hoe zorg je ervoor dat jullie waar het kan samen beslissen?

Wijkverpleging_gesprek met oudere dame

Samen beslissen

Bij zorgverlening draait het om de gezondheid en het leven van patiënten en cliënten. Samen beslissen betekent dat je samen zoekt naar de behandeling of zorg die het beste bij iemand past.
Ziekenhuis_AMC_verpleegkundige aan het bed

Patiëntenfederatie: hulp bij samen beslissen

Bernhoven_3
  • 28 augustus 2018
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen

Verpleegkundige inzichten: zo beslis je samen met je patiënt

Monique Baas is casemanager neuro-oncologie en adviseur uitkomstgerichte zorg in het LUMC. Ze is verpleegkundig expert op het gebied van samen beslissen en deelt haar inzichten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)