Nieuwsbericht Illustratie Doe Mee Aan Onderzoek Verpleegkundige Overdracht
De verwachte tijdwinst in de verpleegkundige overdracht na invoering van de eOverdracht bedraagt 20 tot 25 minuten.

Het gebeurt dagelijks, is cruciaal voor goede zorg en zowel zorgprofessionals als cliënten en patiënten hebben er last van als het niet goed verloopt. We hebben het over de verpleegkundige overdracht. Deze kan beter en sneller door niet langer handmatig over te typen en na te bellen, maar elektronisch over te dragen via de eOverdracht. Om de effecten van de nieuwe manier van overdragen scherp te krijgen, doet beroepsvereniging V&VN samen met Bureau InZicht* onderzoek naar de huidige overdracht. Daarbij hebben we de hulp nodig van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Cliënten en patiënten krijgen regelmatig zorg van verschillende zorgprofessionals. De overdracht tussen hen is dan de basis voor goede zorg. Toch verloopt deze niet altijd vlekkeloos. Reden om dit te verbeteren en de informatiestandaard eOverdracht te ontwikkelen. Om te kunnen monitoren wat de effecten zijn van het werken met de eOverdracht, brengen V&VN en Bureau InZicht de huidige situatie in kaart via een onderzoek. “Door landelijk te kijken hoe de overdrachten verlopen, krijgen we een representatief beeld van de huidige situatie,” aldus programmamanager eOverdracht Renate Kieft van V&VN. “Deze kunnen we dan vergelijken met de overdrachten bij organisaties die al werken met de eOverdracht. Zo kunnen we kijken of eOverdracht inderdaad zorgt voor meer kwaliteit, minder fouten en meer tijd voor cliënten en patiënten.”

Vul de vragenlijst in

Ben jij verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist en wil je bijdragen aan deze ontwikkeling? Neem dan deel aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Dat kan via onderstaande link. Het invullen van de vragen kost je 20 minuten en kan in delen worden gedaan op een moment dat het jou uitkomt.

De gegevens uit het onderzoek worden anoniem verwerkt in een dashboard. Zo ontstaat een landelijk representatief beeld van de huidige situatie. Extra voordeel voor deelnemers is dat zij toegang krijgen tot dit dashboard met onderzoeksresultaten en zo de ontwikkelingen kunnen volgen.

Let op: als je al eerder hebt meegedaan aan de nulmeting eOverdracht vanuit de regeling InZicht, hoef je deze vragenlijst niet opnieuw in te vullen.

*Bureau InZicht is het door het ministerie van VWS gesubsidieerde bureau dat in het kader van de regeling InZicht deelnemers begeleidt bij de implementatie van de eOverdracht.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)