In Nederland bestaan vijf regionale tuchtcolleges en één centraal tuchtcollege. Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door een regionaal tuchtcollege.

Samenstelling college
De regionale tuchtcolleges zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Zwolle en Groningen. Een regionaal tuchtcollege telt vijf leden: twee juristen van wie er één tevens voorzitter is en drie leden-beroepsgenoten. Na een uitspraak van een regionaal tuchtcollege bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het centraal tuchtcollege, dat gevestigd is in Den Haag. Het centraal tuchtcollege telt eveneens vijf leden: drie juristen en twee leden-beroepsgenoten.

Benoeming
Tuchtcolleges zijn onafhankelijke rechterlijke organen. Zij kennen een eigen formele benoemingsprocedure. In de praktijk betekent het dat er – wanneer zich een vacature voordoet in een tuchtcollege – contact wordt opgenomen met de representatieve beroepsvereniging met het verzoek één (of meerdere) kandidaten voor te dragen. Wanneer er een vacature openstaat voor een verpleegkundige of een verpleegkundig specialist, wenden de tuchtcolleges zich dus tot V&VN.

Deelnemen aan tuchtcollege
Door middel van een procedure maakt V&VN een selectie uit mogelijke kandidaten voor deelname aan een tuchtcollege. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, die aan de criteria voldoen, kunnen zich als kandidaat opgeven.

Procedure V&VN
Het spreekt voor zich dat V&VN een goed beeld wil krijgen van de collega die zij voordraagt bij de tuchtcolleges. Wanneer een verpleegkundige of een verpleegkundig specialist aangeeft in aanmerking te willen komen voor een plaats in het tuchtcollege wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de volgende criteria:

1. Werkervaring en deskundigheid
2. Netwerk
3. Kennis hebben van de professionele standaard en in staat overstijgend te denken
4. Kunnen uitdragen van een consistente en genuanceerde visie
Meer informatie over de invulling van deze criteria vind je in het document Procedure tot voordracht.

Wanneer de kandidaat aan de criteria voldoet, wordt hem of haar gevraagd een casus voor te bereiden. In een gesprek met medewerkers van V&VN wordt aan de hand van deze casus uitgebreid ingegaan op de werkzaamheden van het tuchtcollege. Is het een positief gesprek, dan draagt V&VN de betreffende kandidaat voor bij het tuchtcollege waar zich de vacature voordoet.

Tijdsbeslag en vergoeding
Het is van tevoren niet goed aan te geven hoeveel tijd de zaken in beslag gaan nemen. Gemiddeld behandelt ieder lid van het tuchtcollege vier tot zes zaken per jaar. De ene zaak vraagt meer voorbereidingstijd dan de andere: dat varieert van een paar uur tot enkele dagen. Leden-beroepsgenoten ontvangen per zitting €180,00. Ook reiskosten worden vergoed. Uren die worden besteed aan de voorbereiding komen niet in aanmerking voor een vergoeding. 
De meeste werkgevers gaan coulant om met de uren die hun medewerkers of/leden-beroepsgenoten besteden aan een tuchtcollege, maar dit kan per sector verschillen.

Heb je hier een vraag over? Neem contact op met Pauline van der Kleijn, directiesecretaris, p.kleijn@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)