Sara Vriezen (53) verpleegkundige, verplegingswetenschapper en docent

Sara Vriezen

Even kennismaken: wie ben je?

“Mijn naam is Sara Vriezen. Sinds december 2021 werk ik als adviseur kwaliteit bij STMG, een thuiszorgorganisatie in Gelderland. In deze functie werk ik samen met wijkteams aan goede kwaliteit van zorg. Als verpleegkundige, verplegingswetenschapper en docent (mbo/hbo) ben ik bekend met de verschillende werkvelden waarin verpleegkundigen en verzorgenden (IG) werkzaam zijn. Mijn hart ligt bij de ouderenzorg vanwege de kracht én kwetsbaarheid van ouderen. Als verpleegkundige of verzorgende kun je juist bij deze doelgroep het verschil maken. Ook zie ik de uitdagingen in de ouderenzorg op het gebied van preventie, eigen regie, de inzet van technologie en informele zorgnetwerken. Ook de basiszorg (fundamentals of care) verdient opnieuw aandacht. Omdat ik zelf in de praktijk werk, weet ik wat er speelt op de werkvloer én ervaar ik hoe mooi het beroep is.” 

Waarom stel je je verkiesbaar?

“We moeten nu echt besluiten nemen. Niet langer praten, maar doen! Dankzij mijn diverse netwerken in de zorg kan ik een brug slaan tussen datgene wat er leeft in de praktijk en de koers van V&VN. Ik wil bereiken dat we daadwerkelijk knopen doorhakken als het gaat om belangrijke thema’s in de zorg. We zien een toenemend tekort, een hoge uitstroom aan arbeidskrachten en mede hierdoor een toename van ziekteverzuim. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten veel meer centraal staan bij keuzes die worden gemaakt. In de praktijk zie ik dat verpleegkundigen en verzorgenden nog te weinig in hun kracht worden gezet, maar ook zelf nog te weinig positie nemen. Ik wil bereiken dat bij besluitvorming op landelijk-, regionaal- en instellingsniveau verpleegkundigen en verzorgenden goed worden vertegenwoordigd. Ik wil mij ook inzetten voor onderwijs dat aandacht besteedt aan leiderschap, beroepsidentiteit en formeel en informeel leren.”

Waarom moeten collega’s op jou stemmen?

“Door mijn passie voor het beroep ben ik enorm gedreven om mij in te zetten voor een koers waarin verpleegkundigen en verzorgenden zich herkennen. Kennis, ontwikkelen en ruimte en zeggenschap zijn de thema’s waar V&VN zich nu - en in de aankomende jaren - op richt. Thema’s die mij vanuit praktisch en wetenschappelijk oogpunt bekend zijn. Vanwege mijn ruime ervaring met het werkveld, ben ik in staat om vanuit een breed perspectief hen te vertegenwoordigen bij het verder uitrollen van deze thema’s. Als je op mij stemt, weet je dat jouw stem wordt gehoord. Ik ben toegankelijk en benaderbaar via verschillende social media, waaronder LinkedIn, Facebook en Instagram. Maar ook mijn mailbox (saravriezen@gmail.com) staat altijd open voor vragen, ideeën op gesprekken.”