Roel Salden (45) verpleegkundig specialist ggz in de jeugdzorg

Roel Salden

Even kennismaken: wie ben je? 

“Mijn naam is Roel Salden, getrouwd en vader van een zoon en dochter. Onze ‘pup’ Charlie maakt ons huisje, boompje, beestje-plaatje in het Limburgse Grevenbicht compleet. Na mijn middelbare school ben ik tijdelijk naar Nijmegen vertrokken om daar de HBO-V te volgen. Geboren in een familie met meerdere tantes werkzaam in de zorg en een oudtante die als moeder-overste in de Raad van Bestuur van een ziekenhuis gezeten had, was het voor mij snel duidelijk dat ook ik in de zorg zou gaan. Destijds met de gedachte dat ik zeker in de ambulance- of spoedzorg wilde werken. Maar tijdens mijn stage in de psychiatrie kwam ik erachter dat de ggz en jeugdzorg mijn hulpverlenershart het hardst liet kloppen. 

En nog steeds. Ik werk inmiddels al meer dan twintig jaar in de jeugd-ggz/jeugdzorg. Momenteel bij een grote organisatie in Limburg waar ik naast mijn baan als verpleegkundig specialist, ook werk als zorgcontroller (een beleid/managementbaan). Het is voor mij belangrijk dat diegenen die het moeilijk hebben, recht moeten kunnen hebben op toegankelijke zorg. Dit probeer ik binnen mijn eigen organisatie, maar ook daarbuiten. Zo ben ik verbonden aan een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor kwetsbare kinderen in Kaapstad (Tygerberg Hospital Children’s Trust) en zet ik mij op lokaal - maar ook op landelijk - niveau in binnen de politiek. 

Ook krijg ik veel energie van het verenigingsleven in ons dorp. Ik speel ik saxofoon bij de lokale harmonie, ben voorzitter van onze dorpsraad en ondersteun daar waar nodig bij sociale activiteiten. En ik hoop me binnenkort in te zetten voor de Ledenraad.”

Waarom stel je je verkiesbaar? 

“De afgelopen jaren heeft de gezondheidszorg meer dan ooit onder druk gestaan. De coronacrisis heeft ons gezondheidszorgsysteem laten piepen en kraken. De komende jaren zullen we naast de normale zorg ook nog veel tijd en energie dienen te steken in de inhaalzorg. Het zullen tropenjaren blijven. Om trots te kunnen blijven op onze gezondheidszorg is een stabiele verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep noodzakelijk. ‘It’s the backbone of our healthcare system.’ De strategische agenda van V&VN bepaalt hierin drie thematieken die onze ‘backbone’ weer moet gaan versterken. Als verpleegkundige, verpleegkundig specialist, maatschappelijk- en politiek betrokken mens voel ik het als mijn verantwoordelijkheid om het verpleegkundige- en verzorgende beroep weer aantrekkelijker te maken en mee te borgen naar een toekomstbestendig populair beroep. 
 
Zoals Lisette Schoonhoven de pakkende titel stelde in haar recente oratie ‘Verpleegkunde - May you live in interesting times’, waarbij de huidige ontwikkelingen vragen om andere rollen, competenties en vaardigheden in de zorg. Laten deze ‘interesting times’ het momentum zijn om de ‘backbone’ van ons gezondheidszorgstelsel te versterken. Immers: crisis is het moment om te komen tot verandering en deze verandering moeten we samen doen!” 

Waarom moeten collega’s op jou stemmen? 

“Binnen mijn eigen organisatie heb ik een verbindende rol tussen Raad van Bestuur en de zorginhoudelijke professionals. Hierbij dien ik zowel op strategisch-, politiek- en bestuurlijk niveau afstemming te vinden binnen en buiten onze organisatie. Ik sta bekend om mijn verbindende kwaliteiten. Daarnaast vertegenwoordig ik onze organisatie op landelijk niveau binnen Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse GGZ. In het dynamische zorglandschap, maar ook in de doorontwikkeling van onze beroepsvereniging kan ik met mijn ervaring een aanvulling zijn, tussen de leden en het bestuur.”