Nancy Hendriks (58) verpleegkundige en VVAR-voorzitter

Nancy Hendriks

Even kennismaken: wie ben je?

“De zorg voor onze cliënten verbetert als verpleegkundigen en verzorgenden worden gehoord!” Met deze stelling begon ik mijn pitch bij het afronden van de leergang ‘Nieuw Verpleegkundig Leiderschap’ bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. 
 
Ik ben Nancy Hendriks en sinds 1985 verpleegkundige. Via mijn werk in het ziekenhuis, de wijkverpleging en als zelfstandig ondernemer in de tuinbouw, werk ik momenteel met heel veel plezier in de VVT-sector. Ik heb de opdracht om als projectleider en voorzitter de VVAR binnen mijn zorginstelling Pieter van Foreest te professionaliseren en de verpleegkundige en verzorgende as te versterken.” 

Waarom stel je je verkiesbaar?

“Het is erg belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden zich laten horen op cliënt-, organisatie- en overheidsniveau. Daar kunnen we allemaal vanuit onze professie aan bijdragen. V&VN stimuleert dit steeds meer en kan daar nog verder in groeien. Goed om ons in één organisatie te verenigen zodat we sterker staan. 
 
Heel graag wil ik hieraan bijdragen door in de Ledenraad van V&VN aandacht te vragen voor de cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat verpleegkundigen en verzorgenden op alle niveaus worden gehoord wanneer het over zorginhoudelijke zaken gaat. Ik wil dat bij deze onderwerpen V&VN als dé partner wordt benaderd door o.a. media. Belangrijk is de techniek, bijvoorbeeld: kan de website van V&VN nog toegankelijker en makkelijker in gebruik worden?”

Waarom moeten collega’s op jou stemmen?

“Omdat ik het zo belangrijk vind dat verpleegkundigen en verzorgenden gehoord worden is het ook zaak dat zij zich laten horen! En daar wil ik heel graag aan bijdragen. Stem dus op mij!”