Linda de Valk (25), wijkverpleegkundige bij Zorgwacht in Utrecht

10. Linda de Valk

Waarom ik mij verkiesbaar heb gesteld

“Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de Ledenraad van V&VN vanuit mijn ambassadeurschap bij de JongRAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten). Vorig jaar heb ik me samen met de andere jonge verpleegkundigen uit de JongRAAT beziggehouden met oplossingen die zouden kunnen bijdragen aan het behoud én het aantrekken van verpleegkundigen en verzorgenden. Ik zou nu graag lid willen worden van de Ledenraad van V&VN om invloed uit te kunnen oefenen op de verpleegkundige zorg en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg. De belangrijkste uitdaging hierbij is om de verpleegkundige zorg vakoverstijgend te kunnen positioneren. Alle verpleegkundigen en verzorgenden zijn even belangrijk." 

Wat ik wil bereiken

“Ik vind het belangrijk om in gesprek te gaan met stakeholders zoals het onderwijs en het ministerie van VWS om de achterban te vertegenwoordigen en daarmee een steun te zijn voor de leden. Ik kom op voor het belang van de groep (jonge) verpleegkundigen omdat zij de toekomst zijn.

Graag wil ik eraan werken dat er in de toekomst genoeg mensen zijn in de zorg en dat we als zorgprofessionals met elkaar de verbinding hierbij opzoeken. Wij weten als geen ander hoe het er in de hedendaagse praktijk aan toegaat. We kunnen een waardige gesprekspartner zijn en meepraten. Als we goed in kaart brengen wat er speelt in de praktijk en dit in kunnen brengen, kunnen we voorkomen dat er van bovenaf regels worden bepaald zonder dat er echt goed naar de praktijk is gekeken.

De zorgtekorten zijn echt een probleem. Ik maak me nu best wel zorgen dat er nog minder collega’s in de zorg komen. Ik zou er graag willen inzetten om het werk aantrekkelijker te maken. Dat we dat ook in onze salarissen zien en dat opleidingen beter worden gefinancierd. De keuze voor je richting in je werk komt als zorgprofessional dan meer vanuit jezelf.”

Verder over mij

“Naast de zorg, haal ik veel plezier uit het muziek maken voor mensen. Soms neem ik tijdens mijn werk mijn gitaar of ukelele mee naar de cliënten thuis en ga ik liedjes met ze zingen.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!