Iris Westerveld (33), zorgadviseur

5. Iris Westerveld

Waarom ik mij verkiesbaar stel 

“Ik werk nu elf jaar in de zorg en heb vanuit mijn ervaring een visie gevormd op de zorg. Ik blijf terugkomen op één ding: het gaat om de cliënt. Als zorgverlener probeer je de zorg zo goed mogelijk te bieden aan de cliënt. Hoe ons beroep wordt vormgegeven, is hier van grote invloed op. Ik probeer mijn visie zo goed mogelijk in de praktijk uit te dragen. Nu wil ik dat graag ook doen door deel te nemen aan de Ledenraad van V&VN.” 

Wat ik wil bereiken 

“Het belangrijkste vind ik dat de focus in de zorg vooral op de directe zorgverlening komt te liggen. Voor mijn gevoel staat dit nu ergens onderaan de ladder. Mijn doel is dat dit bovenaan de ladder komt te staan.”  

Waarom ik jouw stem verdien 

“Alles wat ik binnen V&VN zal doen, zal ik vanuit mijn eerder genoemde visie doen. Daarbij heb ik binnen mijn organisatie contact met collega’s uit de wijk, de geriatrische revalidatie en zorgadvies. De geluiden die ik van hen hoor wil ik graag meenemen in de rol die ik vervul binnen de Ledenraad van V&VN.”  

Verder over mij 

“Ik heb met name ervaring als wijkverpleegkundige en vanuit projectmatige functies. Ik werk nu als zorgadviseur. Naast dat ik deze functie inhoudelijk uitdagend vind, kan ik ook werk en privé beter gescheiden houden. Helaas is mijn ervaring dat dit in functies waarin je direct aan het bed staat vaak een stuk moeilijker is. Ik denk dat je juist gestimuleerd zou moeten worden om aan het bed te werken, daar zouden de beste arbeidsvoorwaarden moeten gelden. Ik hoop dat ik hier iets aan kan bijdragen door mij verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad van V&VN.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!