V&VN werkt toe naar eenduidige gegevens. Dit doen we op vier manieren:

1. Eenduidige taal

Door gebruik te maken van dezelfde termen (met dezelfde betekenis) kunnen verpleegkundigen en verzorgenden op een eenduidige manier met elkaar communiceren. Dit is van groot belang om de zorg rondom een patiënt goed te organiseren over de grenzen van de eigen organisatie heen. Eenduidige taal wordt ontwikkeld via SNOMED CT. Dit is een standaardtaal voor het documenteren en coderen van zorggegevens voor verschillende zorgprofessionals zoals verpleegkundigen, artsen en apothekers. V&VN is gestart met eenduidige taal voor patiëntproblemen. Patiëntproblemen zoals decubitus zijn vastgelegd, zodat alle verpleegkundigen en verzorgenden hetzelfde bedoelen als ze praten over deze huidaandoening. Daarnaast is V&VN stapsgewijs bezig met het ontwikkelen van eenduidige taal voor de andere gegevens, zoals de kernset interventies. Deze moet gekoppeld worden aan de kernset patiëntproblemen.

2. Afspraken maken over hoe gegevens ingebouwd moeten worden

Als je gegevens over bijvoorbeeld decubitus wilt vastleggen, kun je dit op verschillende manieren doen. Je kunt de locatie beschrijven, welke decubitus categorie, de kleur, geur, enzovoort. Als de ene verpleegkundige de kleur kan noteren in haar systeem en een andere verpleegkundige kan dit niet, dan kunnen deze gegevens niet worden hergebruikt en automatisch worden ingelezen. Daarom zijn er afspraken nodig. Deze afspraken worden ook wel zorginformatiebouwstenen (zibs) genoemd. Deze zibs zijn belangrijke hulpmiddelen voor softwareleveranciers, die het elektronisch zorgdossier onderhouden. Via deze zorginformatiebouwstenen weten softwareleveranciers namelijk hoe de gegevens moeten worden ingebouwd in het elektronisch zorgdossier en welke eenduidige termen zij moeten aanhouden. V&VN werkt met verschillende partijen en zorgaanbieders aan het inbouwen van de zorginformatiebouwstenen.

3. Informatiestandaarden

Het is belangrijk dat gegevens eenduidig worden. Op die manier begrijpen verpleegkundigen en verzorgenden elkaar (spreken ze dezelfde taal) en worden gegevens op dezelfde manier vastgelegd (via de eerder genoemde zorginformatiebouwstenen). Om het gebruik van eenduidige gegevens te bevorderen, worden afspraken gemaakt die bepalen hoe je informatie in een bepaalde praktijksituatie moet gebruiken. Bijvoorbeeld als je een verpleegkundige overdracht wilt versturen, kun je als beroepsgroep afspraken maken over welke gegevens overgedragen moeten worden. Deze afspraken leg je vast in een informatiestandaard. Informatiestandaarden voor de verpleegkundige beroepsgroep worden ontwikkeld door V&VN, met behulp van verpleegkundigen en verzorgenden, branche- en stakeholders en in samenwerking met Nictiz. V&VN heeft een informatiestandaard ontwikkeld die gericht is op het uitwisselen van gegevens: de eOverdracht. Daarnaast werkt V&VN aan informatiestandaarden die het methodisch werken en klinisch redeneren ondersteunen.
Samen zorgen we ervoor dat eenheid van taal tot stand komt en dat softwareleveranciers weten hoe zij het moeten inbouwen via de zorginformatiebouwstenen.

4. Registratie aan de bron

Als brongegevens op een eenduidige manier worden vastgelegd, kunnen deze ook op een eenduidige manier worden aangeleverd en hergebruikt. Hierdoor wordt het mogelijk om de kwaliteit van verpleegkundige zorg tussen organisaties te vergelijken, zonder dat de kwaliteit van gegevens ter discussie staat. Dit principe ‘eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik’ wordt registratie aan de bron genoemd. Om dit principe verder te ontwikkelen, is op landelijk niveau een programma Registratie aan de Bron in het leven geroepen. V&VN is betrokken bij dit programma. Zo werken we samen aan de implementatie van de eOverdracht en het verbeteren van de kwaliteit van gegevens die je vastlegt in het zorgdossier. Lees meer over het programma op de website van Registratie aan de Bron.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.