Per jaar vinden ongeveer 300.000 verpleegkundige overdrachten plaats. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt volledig en eenduidig wordt overgedragen, zijn afspraken gemaakt over de informatie die bij een verpleegkundige overdracht uitgewisseld moet worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Hierdoor zijn verpleegkundigen aanzienlijk minder tijd kwijt aan het overtypen van informatie en worden er minder fouten gemaakt. De informatiestandaard zorgt daarnaast voor een eenduidige, volledige en elektronische gegevensoverdracht.

Knelpunt: elektronische zorgdossiers sluiten niet op elkaar aan

De verpleegkundige in het ziekenhuis legt de gegevens vast volgens de informatiestandaard eOverdracht. Ze geeft ze niet alleen aan dat Edith een decubituswond heeft, maar ook om welke categorie het gaat, wat de lengte en de diepte van de wond is en wanneer de laatste verbandwissel heeft plaatsgevonden. De gegevens die de wijkverpleegkundige vastlegt, komen niet overeen met de gegevens die via de informatiestandaard eOverdracht zijn vastgesteld. Hierdoor kunnen de gegevens niet direct worden ingelezen, maar moet de wijkverpleegkundige de gegevens handmatig overtypen.

De verschillende elektronische zorgdossiers waarmee verpleegkundigen en verzorgenden werken sluiten in de huidige situatie vaak nog niet op elkaar aan. Het gevolg: er wordt veel overgetypt, gegevens worden ongestructureerd vastgelegd (in vrije tekst) en het overdrachtsproces is niet efficiënt. V&VN is betrokken bij het programma InZicht, dat als doel heeft om hier verandering in te brengen. Er zijn zeven proeftuinen gestart om te zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk aan de slag kunnen met de eOverdracht. Hierdoor kunnen gegevens straks worden hergebruikt, worden gegevens gestructureerd vastgelegd en wordt het overdrachtsproces efficiënter. VWS heeft geld beschikbaar gesteld om ervoor de zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden via InZicht versneld met de eOverdracht aan de slag kunnen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.