Het ontwikkelen van en werken met eenduidige gegevens is niet alleen voor verpleegkundigen en verzorgenden van belang. De afgelopen jaren is ingezet op een zorgsysteem waarbij de patiënt meer regie krijgt. Zo is er meer aandacht voor samen beslissen en voor een actieve deelname van de patiënt aan zijn eigen zorgproces. Om als patiënt actief te kunnen deelnemen aan het zorgproces moet je toegang krijgen tot de informatie met betrekking tot je gezondheid én hier zeggenschap over krijgen. Vanuit dit perspectief is in 2016 door de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met het ministerie van VWS, een programma ‘Meer Regie over Gezondheid’ gestart, waarbij de komende jaren wordt toegewerkt naar een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten.

In de persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen patiëntengegevens van verschillende zorgverleners worden verzameld en opgeslagen. Denk aan: verpleegkundige zorg, medicatie of onderzoeksuitslagen. Dit betekent dat gegevens die in het elektronisch zorgdossier worden vastgelegd, uitgewisseld moeten kunnen worden met de persoonlijk gezondheidsomgeving van de patiënt en andersom. De gegevens die door de patiënt worden verzameld, moeten uitgewisseld kunnen worden met het elektronisch zorgdossier van de zorgverleners.

Knelpunt: we zijn er nog niet

Het ontwikkelen van een persoonlijke gezondheidsomgeving is nog in ontwikkeling. Als deze persoonlijke gezondheidsomgeving er straks is, heeft dit mogelijk gevolgen voor het werk van verpleegkundigen en verzorgenden.

Als Edith zelf gegevens gaat verzamelen in haar persoonlijke gezondheidsomgeving, is het belangrijk dat deze gegevens ook zichtbaar worden in het elektronisch zorgdossier. De verpleegkundige kan dan samen met Edith de gegevens beoordelen en bepalen of het zorgplan moet worden aangepast. Voor Edith geldt dat ze straks in haar persoonlijke gezondheidsomgeving kan lezen dat er in haar zorgplan staat dat ze voldoende moet bewegen om ervoor te zorgen dat de decubituswond geneest. De afspraken die hierover zijn gemaakt met de wijkverpleegkundige kan ze makkelijk terugvinden. Momenteel is dit lastig. Dit komt doordat er steeds vaker wordt gewerkt met een elektronisch zorgdossier, niet met een papieren dossier dat bij de patiënt op de keukentafel ligt. Veel patiënten zoals Edith hebben momenteel geen toegang tot hun gegevens en de gemaakte afspraken.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.