Eed van verpleegkundigen en verzorgenden

Met het uitspreken van de ‘Eed van verpleegkundigen en verzorgenden’ maken beroepsgenoten aan zichzelf, aan elkaar en aan de samenleving duidelijk waar zij voor staan in hun beroepsuitoefening. Het uitspreken van de eed gebeurt bij de toetreding tot het beroep van verpleegkundige of verzorgende, tijdens de diploma-uitreiking.

Ik zweer / beloof dat ik mijn beroep als verpleegkundige/verzorgende* op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal uitoefenen.

Eed van verpleegkundigen en verzorgenden

De Eed van verpleegkundigen en verzorgenden is geen juridisch document. Het uitspreken van de eed is ook niet wettelijk verplicht (voor bijvoorbeeld inschrijving in het BIG-register). De Eed van verpleegkundigen en verzorgenden staat ook niet op zichzelf. In hun beroepsuitoefening hebben verpleegkundigen en verzorgenden te maken met allerlei normen die sturend zijn voor hun handelen, zoals protocollen en richtlijnen. Verder zijn er wettelijke regelingen, zoals de Wet BIG en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De waarden en normen van de beroepsgroep zijn te vinden in de Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. Al deze informatie vormt de basis voor de Eed van verpleegkundigen en verzorgenden.

In 2009 heeft V&VN de huidige Eed van verpleegkundigen en verzorgenden opgesteld. Deze eed sluit aan bij de Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)