Strategische prioriteit 3: ruimte en zeggenschap voor de professional

Strategische prioriteit 3: ruimte en zeggenschap voor de professional

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten gaan zelf over hun vak en hun beroepsuitoefening. Een stevige positie voor onze beroepsgroep in de instellingen en de ruimte om ons beroep naar eigen professioneel inzicht uit te oefenen: het moet allebei vanzelf spreken. Dat maakt de zorg beter én het maakt het beroep aantrekkelijker. In een goede werkomgeving is het makkelijker goede zorg te leveren.

Méér zeggenschap dus - in het eigen werk, in het eigen team, in de eigen instelling en op landelijk niveau. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben daar twee dingen voor nodig. In de eerste plaats tijd en ruimte. Dat bieden werkgevers nog te weinig. Bijvoorbeeld vanwege de roosters is het lastig het werk in de directe patiëntenzorg te combineren met een staffunctie.

Daarnaast is het belangrijk dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten over de vaardigheden beschikken die je nodig hebt om zeggenschap zo effectief mogelijk uit te oefenen. Elke verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist die dat wil moet zich hier via scholingen in kunnen bekwamen.

Professionele zeggenschap betekent niet alleen inspraak in het beleid en in het bestuur. Het gaat er ook om dat je als verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist het voortouw neemt in je werk. Dat je vanuit je eigen professie samenwerkt met je collega’s, met artsen en andere zorgverleners om de zorg beter te maken. Bijvoorbeeld zoals tijdens de tweede covid-golf, toen we veel meer patiënten thuis in plaats van in het ziekenhuis zorg konden bieden. Die verschuiving naar zorg thuis gaan we veel meer zien. Dat gaat veel samenwerking met andere zorginstellingen en andere zorgverleners van ons vragen. Dat zal soms behoorlijk complex zijn. Maar juist omdat we zo dicht bij onze patiënten en cliënten staan, is het belangrijk dat wij er voor zorgen dat zij de best mogelijke zorg krijgen. Dat betekent dat onze beroepsgroepen voortdurend investeren in de uitoefening van hun beroep.

Prioriteit 3: ruimte en zeggenschap voor de professional
  • V&VN zet zich er richting werkgevers, vakbonden en het ministerie voor in dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in alle sectoren de tijd, ruimte en middelen krijgen om hun zeggenschap zo goed mogelijk uit te oefenen (bijv. via CAO’s).
  • V&VN ondersteunt Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraden zodat onze beroepen zo goed mogelijk mee kunnen beslissen binnen hun instelling. Dat doen we bij individuele raden én op landelijk niveau. Ook verbinden we de raden met de netwerken van CNIO’s en van verpleegkundig leiders om ervaringen te delen, kennis te ontwikkelen en elkaar onderling te steunen.
  • V&VN ontwikkelt een leerlijn voor Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraden zodat zij hun invloed zo goed mogelijk kunnen laten gelden. Hierin besteden we onder meer aandacht aan grote beleidsvraagstukken, onderhandelingstechnieken en de financiering van zorg.
  • V&VN blijft via de (social) media hameren op het belang van ruimte en zeggenschap voor de professional. Dat doen we zo veel mogelijk door verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in stelling te brengen. En door hen met advies en scholingen te helpen als ambassadeur voor hun beroep op te treden.

Om deze voornemens te kunnen waarmaken werkt V&VN onophoudelijk aan een financieel gezonde verenigingsorganisatie. Waarin leden op ieder moment van de dag hun stem kunnen laten horen: live (bijvoorbeeld bij bijeenkomsten in het land of op het verenigingsbureau in Utrecht) of digitaal (bijvoorbeeld via ons verenigingsplatform). En waarin we er aan werken om de stem van onze leden te laten weerklinken aan de relevante bestuurstafels en in de media. Vanuit ons verenigingsbureau in Utrecht beheren we verschillende registers voor onze beroepsgroepen én leveren we ondersteuning aan alle onderdelen van onze vereniging. En geven we vorm aan onze missie om onze beroepsgroepen in staat stellen hun beroep met trots, passie en professionaliteit uit te oefenen!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)