'Verwerkers', gegevensverwerking door derden

V&VN gebruikt voor het uitvoeren van de diensten onder het product wat je bij ons afneemt ‘verwerkers’ welke jouw persoonsgegevens van ons ontvangen. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat deze derde partijen op een zelfde niveau verantwoord omgaan met jouw persoonsgegevens. In onderstaande tabel kun je zien welke partijen je persoonsgegevens ontvangen en met welk doeleinde.

Ben je collectief lid via je werkgever? dan delen wij je naam, adres, beroep, startdatum lidmaatschap en relatienummer met je werkgever.

Heb je het vermoeden dat je persoonsgegevens misbruikt worden? Neem dan contact met ons op.

Afdeling Verwerker Doel
V&VN Centraal BSL / Springer media Verzending magazine
  Collectieve werkgever Indien je collectief lid bent heeft je werkgever inzage in je persoonsgegevens (naam, personeelsnummer en V&VN relatienummer)
Ambulancezorg SDU uitgevers Verzenden magazine Ambulancezorg
Antroposofische Zorg    
Arboverpleegkundigen NSPOH (Netherland School of Public & Occupational Health) Verzenden opleidingsfolder
Complementaire Zorg Drukkerij Bariet ten Brink Verzending TTWijzer
Consultatieve Psychiatrie    
Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden Drukkerij Bardoux Verzenden magazine
  EAUN (European Association of Urology Nurses) Groepslidmaatschap EAUN
  Pino congressen Uitnodiging congressen
Dermatologie    
Diabeteszorg Groen mediacenter Rotterdam Verzending magazine Diabetes Pro
Dialyse & Nefrologie Vellendrujkkerij BDU Verzending Dialyse en Nefrologie magazine
Geriatrie & Gerontologie    
GGZ Verpleegkunde    
Intensive Care Venticare Verzending Magazine, nieuwsbrief en uitnodigingen Venticare congres
Justitieel Verpleegkundigen    
Kinderverpleegkunde Drukkerij Weemen Verzending Tijdschrift Kinderverpleegkunde
Longverpleegkundigen BSL / Springer media Verzending magazine inspiratie
Maag Darm Lever NVGE (Nederlandse Vereniging voor Gastro Enterologie) Uitnodiging NVGE congres & ledenlijst voor controle lidmaatschap tbv korting
Maatschappij & Gezondheid    
Medium Care Verpleegkundigen Geen  
Militaire Verpleegkunde en Verzorging    
Neuro & Revalidatie    
Oncologie ZEZZ uitgevers Verzending Oncologica
Opleiders BPM Medica Verzenden magazine
Palliatieve Zorg    
Pijnverpleegkundigen    
Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners BSL / Springer media Verzending magazine TPO de praktijk
Research Professionals    
Reumatologie DCGH Verzenden tijdschrift
  Reumafonds Verzenden Reumakrant
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen    
Stomaverpleegkundigen    
Studenten & starters    
Transferverpleegkundigen    
Urologie Verpleegkundigen EAUN (European Association of Urology Nurses) Groepslidmaatschap EAUN
VAR    
Verpleegkundig Consulenten Hiv    
Verpleegkundig Specialisten Prelum Verzenden magazine
Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie    
Verstandelijk GehandicaptenZorg    
Verzorgenden    
Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie    
Wetenschap in Praktijk    
Wondexpertise