Deze richtlijn is geautoriseerd door V&VN

De besturen van de betrokken V&VN-afdelingen en andere betrokken partijen hebben inhoudelijk akkoord gegeven. Op basis van dit akkoord heeft het bestuur van V&VN de definitieve versie geautoriseerd.

Zorgstandaard Dementie

V&VN Maatschappij & Gezondheid - vakgroep Dementieverpleegkundigen, vakgroep wijkverpleegkundigen, V&VN Verzorgenden, V&VN Verpleegkundig Specialisten, V&VN Geriatrie & Gerontologie en V&VN vakcommissie GGZ zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn.

Het herzieningstraject is begeleid vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar, in opdracht van het Ministerie van VWS en het Deltaplan Dementie.

Ontwikkelaars: Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans
Jaar van uitgifte: 2020

Zorgstandaard Dementie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)