Richtlijn VTGM - reactietermijn 4 oktober 2021

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
Gereed:2022

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Commentaarverzoek Richtlijn VTGM reactietermijn t/m 4 oktober 2021

Deze handreiking/richtlijn gaat de Landelijke instructie VTGM van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&VN, 2008) en de Richtlijn VTGM van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen (V&VN & NVZA, 2009) vervangen. De handreiking/richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, met vertegenwoordiging van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, openbare apothekers en ziekenhuisapothekers. De werkgroep is in het bijzonder geïnteresseerd in uw beantwoording van de volgende vragen:
Is er belangrijk wetenschappelijk bewijs onvermeld gebleven?
Is de tekst afdoende concreet? is deze herkenbaar?
Is de richtlijn/handreiking bruikbaar in de praktijk?
Mist u aanbevelingen die het gebruik van deze richtlijn verder kunnen ondersteunen?

Het commentaarformulier kan vóór 5 oktober 2021 gestuurd worden naar richtlijnen@venvn.nl

Commentaarformulier VTGM

Totdat de nieuwe richtlijn gepubliceerd is, kun je gebruik maken van de huidige richtlijnen. Deze is destijds geautoriseerd door V&VN.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!