Richtlijn VTGM van geneesmiddelen in revisie

  • In ontwikkeling
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
Gereed:2020

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Het goed en veilig toedienen van medicatie is een van de verantwoordelijkheden van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Soms moet de medicatie vóór het toedienen eerst nog klaargemaakt worden. Dit proces heet 'Voor toediening gereed maken' (VTGM). Het proces kan leiden tot fouten, zoals een verkeerde bereiding, verwisseling van een geneesmiddel, een verkeerde dosis, onvoldoende hygiënische maatregelen of onterecht malen van de medicatie. Dit kan gevolgen hebben voor de patiëntveiligheid en voor de arbeidsomstandigheden van het personeel. 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van VTGM en eHealth maakt een herziening van de huidige VTGM-richtlijnen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen (2008) en voor de ziekenhuizen (2009) noodzakelijk.

Totdat de nieuwe richtlijn gepubliceerd is, kun je gebruik maken van de huidige richtlijnen. Deze is destijds geautoriseerd door V&VN.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.