Richtlijn Verpleegkundige verslaglegging en overdracht

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMW
Ontwikkelaar: Hanzehogeschool Groningen en NIVEL
Gereed: begin 2022
Status: commentaren worden verwerkt

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Status: commentaren worden verwerkt

Deze richtlijn is meer dan een herziening van de bestaande richtlijn die uitkwam in 2011. Deze richtlijn is uitgebreider in zijn maatschappelijke, professionele en wetenschappelijke onderbouwing. De richtlijn heeft oog voor landelijke ontwikkelingen en bespreekt bestaande en recente wetgeving in dit kader. Daarnaast heeft de richtlijn oog voor toepasbaarheid, efficiëntie en doelgerichtheid als de verslaglegging gebruikt wordt bij de overdracht van de zorg.

Totdat de nieuwe richtlijn gepubliceerd is, kun je gebruik maken van de huidige richtlijn. Deze is destijds geautoriseerd door V&VN.

Naar het document

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!