Richtlijn Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase

Deze richtlijn is geautoriseerd door V&VN

De besturen van de betrokken V&VN-afdelingen en andere betrokken partijen hebben inhoudelijk akkoord gegeven. Op basis van dit akkoord heeft het bestuur van V&VN de definitieve versie geautoriseerd.

Richtlijn Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase

V&VN Palliatieve Zorg, V&VN Geriatrie & Gerontologie, V&VN Oncologie, V&VN
Wijkverpleegkundigen, V&VN Verpleegkundig Specialisten, netwerk VS Verpleeghuis en netwerk VS Oncologie Palliatieve Zorg zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn.

Eigenaar: IKNL
Jaar van uitgifte: 2023

Richtlijn

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!