Richtlijn Onvrijwillige zorg

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Uitvoerder: Universiteit Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg
Gereed: 2022

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

De Universiteit Maastricht/ Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg wordt door de Wet zorg en dwang (Wzd), die sinds 1 januari 2020 van kracht is, gedefinieerd als: zorg waartegen de cliƫnt of zijn vertegenwoordiger zich verzet. Het doel van de richtlijn is om praktische handvatten te bieden om de toepassing van onvrijwillige zorg te voorkomen en/of te reduceren. De richtlijn zal zich richten op onvrijwillige zorg in de intra- en extramurale ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten zorg.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!