Richtlijn en Handreiking Zorgmijding in de eerste lijn

  • Richtlijn V&VN
Deze richtlijn is geautoriseerd door V&VN

De besturen van de betrokken V&VN-afdelingen en andere betrokken partijen hebben inhoudelijk akkoord gegeven. Op basis van dit akkoord heeft het bestuur van V&VN de definitieve versie geautoriseerd.

Richtlijn Zorgmijding in de eerstelijn

V&VN Oncologie, V&VN Maatschappij & Gezondheid – vakgroep
Wijkverpleegkundigen en V&VN Vakcommissie GGZ zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn en handreiking.

Eigenaar: V&VN
Gefinancierd door: ZonMw
Ontwikkeld door: Trimbos-instituut
Jaar van uitgifte: 2022

V&VN Richtlijn Zorgmijding

Richtlijn en stappenplan brengt hulp aan mensen die zorg mijden dichterbij

Veel verpleegkundigen en verzorgenden krijgen te maken met cliënten die geen zorg willen maar het wel nodig hebben. Hoe ga je daarmee om? En hoe krijg je überhaupt mensen in beeld die zorg mijden? De richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn biedt hier via een stappenplan de handvatten voor.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!