Richtlijn en Handreiking Zorgmijding in de eerste lijn

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Trimbos-instituut
Gereed: 4e kwartaal in 2021
Status: in autorisatiefase

Deze richtlijn is in de autorisatiefase

De verzamelde feedback (uit de commentaarfase) is verwerkt tot een definitieve versie. De besturen van de betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen geven inhoudelijk akkoord. Daarna autoriseert het bestuur van V&VN de definitieve versie.

De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een concept richtlijn Signaleren van en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn. De richtlijn is ontwikkeld door een werkgroep van cliƫntvertegenwoordigers en professionals uit de praktijk, in opdracht van V&VN en ZonMW. Het Trimbos-instituut coƶrdineert en begeleidt dit proces. Ook is voor wijkverpleegkundigen een handreiking Samenwerking rond zorgmijding in de eerste lijn opgesteld.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!