Deze richtlijn is in voorbereiding

Uit het werkveld zijn onderwerpen opgehaald die geprioriteerd zijn door V&VN leden. Dit onderwerp bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Knelpuntanalyse PEG-JEG-PRG sonde

In opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) voert
onderzoeksbureau Pallas (www.pallashrc.com) een onafhankelijke onderzoek uit naar het thema PEG-, PRG- en PEJ-sondes in de wijkverpleging. 

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn vaak de beroepsbeoefenaren die bij het gebruik van sondes als eerste complicaties zoals (beginnende) ontstekingen, lekkages, vastzittende sondes aan het fistelkanaal of klachten als buikpijn, braken, zuurbranden of diarree signaleren. Uit een achterbanraadpleging van V&VN blijkt dat de verpleegkundige beroepsgroepen veel praktijkvariatie ervaren in het verpleegkundig handelen rondom deze complicaties. Daarnaast spelen vragen over het starten met voeding, als ook besluitvorming rondom het ontslag van een patiënt met een PEG/PEJ/PRG-sonde naar huis of het verpleeghuis. Uit een eerste verkenning blijkt dat gehanteerde ziekenhuisprotocollen vaak verschillende instructies bevatten en niet overeenkomen met de KICK-protocollen van Vilans, zoals organisaties in de wijkzorg gebruiken (Vilans, 2022). Tegelijkertijd is
onduidelijk welke specifieke knelpunten spelen bij de uitvoering van het verpleegkundig proces in de zorg voor mensen met een PEG/PEJ/PRG-sonde, met name in de wijkverpleging en hoe met deze knelpunten omgegaan kan worden. Pallas-P95 is gevraagd om inzicht te creëren in de knelpunten in het wijkverpleegkundig handelen bij cliënten met een PEG-, PRG- of PEJ-sonde en advies te geven over mogelijke oplossingen voor de gevonden knelpunten, zoals een nieuwe richtlijn, een herziening van een bestaande richtlijn of implementatieactiviteiten in te zetten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!