Handreiking Veilig omgaan met cytostatica

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw 
Ontwikkelaar: Pallas-P95
Gestart: Januari 2023
Gereed: 2024

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Handreiking Veilig omgaan met cytostatica

In opdracht van V&VN start Pallas-P95 met de ontwikkeling/herziening van een handreiking Veilig omgaan met cytostatica. De ontwikkeling/herziening van deze handreiking doen wij in nauwe samenwerking met verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en patiënten. Daarom zoeken we leden uit de verschillende afdelingen/platforms van V&VN die, namens de afdeling, aansluiten bij de werpgroep en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de richtlijn. 

Aanleiding voor de ontwikkeling van deze handreiking is omdat de huidige IKNL Handreiking (2015) is verouderd en niet helemaal aansluit op de verpleging in de wijk. Voor professionals in de wijk die betrokken zijn bij de zorg voor cliënten die behandeld worden met cytostatica is behoefte aan een herziening. Bovendien ontbreken adviezen voor veilig omgaan met cytostatica door zwangere, lacterende vrouwen, en mannen en vrouwen met een kinderwens. Daarnaast ontbreken adviezen over veilig werken met mensen met een blaasinstillatie of mensen die misselijk zijn en/of braken. Diverse vormen van cytostatica hebben teratogene eigenschappen, daarom is het van belang beschermende maatregelen te treffen om voldoende veilig te kunnen werken.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)