Aanleiding

In 2015 heeft het College Specialismen Verpleegkunde (CSV), in samenspraak met de beroepsgroep, de titel en indeling van de huidige specialismen geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat de huidige indeling onvoldoende recht doet aan de praktijk waarin de verpleegkundig specialisten (VS-en) werkzaam zijn. 

Vooral de VS-en in de somatische specialismen zien ruimte voor verbetering:
  • Men vindt het onderscheid tussen de huidige somatische specialismen niet duidelijk.
  • Men vindt het onzinnig dat er voor de wisseling tussen een somatisch specialisme een complex en formeel traject noodzakelijk is.
  • Men vindt de huidige titels niet herkenbaar en niet begrijpelijk voor het grote publiek.
  • Men ervaart een ongelijkheid ten opzichte van het specialisme GGZ, waar geen verdeling is aangebracht.

Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het CSV een externe commissie in het leven geroepen om onderzoek te doen naar een nieuwe indeling van de verpleegkundig specialismen. Via het traject ‘Toekomstbestendige verpleegkundig specialismen’ is er een nieuwe indeling ontwikkeld die aansluit bij het werkveld van de verpleegkundig specialist en de ontwikkelingen binnen de zorg.

Adviesrapport

In het traject ‘Toekomstbestendige verpleegkundig specialismen’ zijn verpleegkundig specialisten betrokken en geraadpleegd over de mogelijke nieuwe indeling. Ook is met artsenorganisaties, brancheorganisaties en opleiders gesproken. Benieuwd naar uitgangspunten, opties en afwegingen in dit traject? Bekijk het Adviesrapport Toekomstgerichte indeling verpleegkundig specialisten.

De conclusie van de commissie en het advies aan het CSV was: voeg de vier somatische specialismen samen in een nieuw specialisme ‘Algemene Gezondheidszorg’ (AGZ) zodat er nog twee specialismen blijven bestaan: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Een belangrijke reden waarom de commissie deze indeling adviseert, is dat verpleegkundig specialisten hier zelf de voorkeur aan geven.

Voordelen van het nieuwe specialisme AGZ

De keuze voor de nieuwe indeling met het nieuwe specialisme AGZ neemt veel van de knelpunten die VS-en ervaren met de huidige indeling weg. Het nieuwe specialisme AGZ biedt VS-en een brede basis en een herkenbare titel met duidelijke bevoegdheden, net zoals dit het geval is bij het specialisme GGZ. De schotten in de zorg verdwijnen en VS-en AGZ kunnen een patiënt door verschillende zorgfases heen blijven behandelen. Hierdoor krijgt het functioneren van de patiënt een centrale plaats. Het brede specialisme vereenvoudigt ook het overstappen tussen somatische expertisegebieden omdat er geen verandering van specialisme noodzakelijk is. Bijscholen op specifieke vaardigheden per expertisegebied blijft natuurlijk wel nodig.

Al met al vormt het nieuwe specialisme AGZ een goede basis om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen in de Nederlandse gezondheidszorg, wat de positie van de beroepsgroep ten goede zal komen.

Overzicht van belangrijke moment in het traject nieuwe indeling

We hebben de belangrijke momenten en de berichtgeving over de nieuwe indeling voor je op een rij gezet.