Coulanceregeling Register Zorgprofessionals: tijdelijke versoepeling herregistratie-eisen

De impact van de pandemie op zorgprofessionals zowel op het werk als privé is de afgelopen maanden steeds duidelijker geworden. Om zorgprofessionals nu niet onnodig te belasten met herregistratieverplichtingen is een coulanceregeling opgesteld; hierin worden de herregistratie-eisen tijdelijk versoepeld. Het technisch doorvoeren van de regeling heeft nog even wat tijd gekost maar het register is nu ingeregeld op de tijdelijke maatregelen.

Met de versoepeling van de herregistratie-eisen willen we je tijdelijk vrijstellen van de herregistratieverplichtingen. Ook zijn de herregistratie-eisen verlaagd om te voorkomen dat je na de coronaperiode ineens versneld scholing moet gaan volgen om alsnog aan de herregistratie-eisen te voldoen. De volgende drie maatregelen in de coulanceregeling ‘Tijdelijke aanpassing herregistratie-eisen wegen uitbraak COVID-19’ voorzien hierin.

Maatregel 1: Verruiming aanvraagtermijn

Loopt jouw herregistratieperiode af tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021? Dan heb je nu tot 1 januari 2021 de tijd om herregistratie aan te vragen. Dit zal geen gevolgen hebben voor je registratie in het Register Zorgprofessionals. Uiteraard blijft het mogelijk om wél eerder herregistratie aan te vragen.

Maatregel 2: Geen doorhaling in het Register

Voldoe je niet of niet meer aan de eisen van herregistratie? Geen paniek. Tot 1 januari 2021 worden in het Register geen registraties doorgehaald van zorgprofessionals n die niet voldoen aan de eisen voor herregistratie. In de coulanceregeling lees je welke uitzonderingen er zijn.

Maatregel 3: Herregistratie-eisen verminderd met 10%

Je hebt bij je herregistratieaanvraag de mogelijkheid om een vermindering van 10% op je herregistratie-eisen aan te vragen. Deze versoepeling zorgt ervoor dat je voor je herregistratie minder uren aan deskundigheidsbevordering hoeft te doen. De knop 'Coulance i.v.m. coronacrisis' verschijnt automatisch in beeld bij je herregistratieaanvraag in je portfolio als je minimaal 165 uur deskundigheidsbevordering in je portfolio hebt staan, en je voldoende geaccrediteerde scholing hebt gedaan. Deze vermindering is van toepassing vanaf 1 maart 2020 en geldt voor alle registratieperiodes die aflopen vóór 1 januari 2026. De 10% vermindering geldt ook voor de deskundigheidsgebieden waarin je staat ingeschreven. Lees in de coulanceregeling precies wat dit voor jou betekent.

Termijn tijdelijke regeling

De maatregelen in de coulanceregeling zijn tijdelijk van aard. Tot 1 januari 2021 is er een verruiming van de aanvraagtermijn en vinden er geen doorhalingen in het Register Zorgprofessionals plaats. De vermindering van de herregistratie-eisen is van toepassing vanaf 1 maart 2020 en geldt voor alle registratieperiodes die aflopen vóór 1 januari 2026. Daarna worden de oorspronkelijke herregistratie-eisen weer van kracht.