Aan het einde van jouw registratieperiode van vijf jaar in het register, moet je herregistratie aanvragen.

​Eisen aan herregistratie

Met je herregistratie toon je aan dat je in jouw registratieperiode van 5 jaar hebt voldaan aan de gestelde norm van 184 punten. Waarvan, afhankelijk van het deelregister, 60 of 80 geaccrediteerde punten. (Ambulancechauffeurs 60, Endoscopie-assistenten 60, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek 80 en Researchprofessionals 80). Van deze geaccrediteerde punten moeten 40 specifiek voor het deelregister geaccrediteerd zijn.

Hij/zij is binnen zijn/haar registratieperiode overeenkomstig de kwantitatieve werkervaringseisen zoals deze geleden op grond van de geldende normen voor de betreffende groep beroepsbeoefenaren werkzaam geweest.

Doorhaling in het register

Vraag je geen herregistratie aan voor afloop van je registratieperiode of voldoe je niet aan een van de andere voorwaarden (artikel 8), dan wordt jouw registratie in het register doorgehaald. 

Aanvragen van herregistratie

Vanaf 12 weken voordat je registratieperiode eindigt, kun je herregistratie aanvragen. Er verschijnt automatisch een knop 'Herregistratie aanvragen' in je portfolio en je ontvangt een mail van noreply@pe-online.org. Je kunt de aanvraag alleen digitaal indienen, via je portfolio. 

Zorg dat je al je scholingen hebt opgevoerd in je register, voordat je herregistratie aanvraagt.
Er zijn twee opties voor herregistratie:

  • Herregistratie; Als je voldoet aan alle eisen voor herregistratie, kies je voor deze optie. Er start dan een nieuwe registratieperiode van vijf jaar, aansluitend op je eerdere registratieperiode.
  • Een eenmalige periode van herregistratie met beperkte duur; Je kunt eenmalig herregistratie beperkte duur aanvragen. Hierbij verschuift je huidige registratieperiode 1 of 2½ jaar. 


Nadat je op de knop 'Herregistratie aanvragen' hebt geklikt, doorloop je stap voor stap het herregistratieproces. Om de aanvraag te versturen, moet je het reglement van het Register Zorgprofessionals onderschrijven. Aan het einde van het proces klik je op 'Verstuur' en dan is je aanvraag ingediend. Je ontvangt een bericht in je portfolio als je aanvraag is afgehandeld.

Voorbeeld

Je bent verpleegkundige en je stond sinds 1 juli 2014 geregistreerd, op 30 juni 2019 eindigt je vijfjarige registratieperiode. Het is mei 2019 en je ziet dat je de door de beroepsgroep vastgestelde norm van 184 te behalen punten helaas niet haalt. Het betreft een beperkt aantal geaccrediteerde of ODA punten die je binnen het jaar kunt behalen.

Je besluit om herregistratie met beperkte duur van een jaar aan te vragen. Dit betekent dat je registratieperiode verschuift van 1 juli 2014 naar 1 juli 2015. En je moet dan voor 1 juli 2019 opnieuw herregistratie aanvragen. Je dient dan wel aan alle eisen voldoen om geregistreerd te blijven in het Kwaliteitsregister V&V. De geaccrediteerde en de punten die je hebt behaald voor de overige deskundigheidsbevorderende activiteiten in het eerste jaar, dit is tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015, vervallen. Als je voor de regeling herregistratie met beperkte duur 2½ jaar kiest dan vervallen de punten van de eerste 2½ jaar van de oorspronkelijke registratie. In het voorbeeld de punten tussen 1 juli 2014 en 31 december 2016.