Zware stem verpleegkundigen nodig bij “zeer ambitieuze” opschaling IC-capaciteit

  • 30 juni 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • Intensive Care
IC ANP
Foto © Ilvy Njiokiktjien (ANP)

Verpleegkundigen krijgen - landelijk én binnen hun ziekenhuis - een zware stem bij de opschaling van IC-capaciteit. Om voldoende IC-verpleegkundigen te behouden en te werven, moeten hun waardering, zeggenschap en loopbaanperspectief worden verbeterd. Dit staat in het opschalingsplan dat door het Landelijk Netwerk Acute Zorg in opdracht van het ministerie van VWS is opgesteld. V&VN IC en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zijn samen intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het opschalingsplan. De structurele IC-capaciteit moet liggen op 1.350 ic-bedden. Vanwege de personeelstekorten is er nu een operationele capaciteit van 1050 ic-bedden, waarvan normaal gesproken 900 bezet zijn.  

De komende jaren moet in geval van COVID-pieken flexibel kunnen worden opgeschaald naar tijdelijk (hooguit enkele weken) 1.700 ic-bedden. Daar is wel optimale ondersteuning door 5.200 fte aan niet-IC-verpleegkundigen voor nodig. Zij krijgen extra scholing  én het streven is om te werken met een vaste groep ondersteuners. Dit sluit aan bij de peiling onder IC-verpleegkundigen. Het realiseren van zowel de 1.350 als de 1.700 ic- bedden is volgens het plan “zeer ambitieus”.

Personeelstekort knelpunt? Meer waardering, loopbaanperspectief en zeggenschap!

Grootste knelpunt bij de opschaling is het vinden en behouden voldoende en gekwalificeerde verpleegkundigen, zowel op de IC’s als op de verpleegafdelingen en in de rest van de zorgketen. Er komen steeds minder collega’s, terwijl er juist meer nodig zijn. Ziekenhuizen gaan meer IC-verpleegkundigen opleiden én er wordt op korte termijn geïnventariseerd of IC-verpleegkundigen meer uren willen gaan werken. Om dit te realiseren staat in het plan een aantal voorstellen om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. We moeten immers collega’s voor het beroep behouden en laten kiezen.  

  • Wanneer de taken van IC-verpleegkundigen veranderen, wordt hun functie geherwaardeerd.
  • Ziekenhuizen zullen hun plannen vanaf de start uitwerken samen met artsen en verpleegkundigen.
  • Door functies te creëren waarin patiëntenzorg gecombineerd kan worden met onderwijs, kwaliteitsbeleid, onderzoek of management, krijgen IC-verpleegkundigen meer loopbaanperspectief.
  • Collega’s worden maximaal ondersteund door middel van flexibele contracten, kinderopvang en zelfroostering.

Van plan naar praktijk: pak je rol

Rowan Marijnissen, voorzitter van V&VN IC: “Er ligt nu een plan, met grote dank aan alle collega’s die de afgelopen weken hebben geholpen. En aan de NVIC met wie we graag samenwerken bij de volgende stap. Het plan bevat veel elementen uit onze IC-peiling en de analyse daarvan. Maar het is niet meer dan dat: een plan. Het is in zekere zin ook een ‘noodzakelijk kwaad’, omdat onze zorg niet is ingericht op het continu beschikbaar houden van capaciteit die je doorgaans niet of nauwelijks gebruikt. De uitvoering vormt sowieso een grote uitdaging. Het heeft alleen kans van slagen als de randvoorwaarden worden uitgevoerd. De voortgang gaan wij monitoren onder verpleegkundigen. We denken nu aan een peiling in het najaar. Meer waardering, loopbaanperspectief en zeggenschap - dat vergt een omslag bij veel ziekenhuisbestuurders. Maar het vergt ook iets van ons allemaal als verpleegkundigen. Zeggenschap wordt je nooit in de schoot geworpen. Je moet er altijd zelf iets voor doen. Wacht daarom niet af en stap met dit plan in de hand op je bestuur af. Ga het gesprek aan. Wat is bij ons mogelijk? Onder welke voorwaarden? Wacht niet af, maar pak het initiatief en wees er snel bij. En reken er maar op dat wij als V&VN IC daarbij zullen helpen. Samen staan we sterk!”

Doe mee!

V&VN IC wil een groep verpleegkundigen mobiliseren om te helpen bij de monitoring en de verdere uitwerking van de plannen. Meer info volgt zo snel mogelijk, maar aanmelden kan nu al door een mail naar ic@venvn.nl te versturen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)