Zorgorganisaties willen uitstel wet zorg en dwang

  • 16 april 2019
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen
Fixeren

V &VN pleit samen met andere beroepsverenigingen en brancheorganisaties voor uitstel van de invoering van de Wet zorg en dwang. Het ministerie van VWS wil deze wet per 1 januari volgend jaar invoeren. De wet moet, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de kwaliteit van zorg verbeteren en de toepassing van 'dwang en drang' zo veel mogelijk voorkomen.

Over het doel van de wet is geen discussie. Maar er zijn te veel losse eindjes om de wet op een verantwoorde manier in te voeren, omdat op een aantal onderdelen nadere wet- en regelgeving nog moet worden uitgewerkt.

Thuissituatie niet doordacht, mist rond Wzd-functionaris

Het ontwerpbesluit is niet duidelijk over hoe onvrijwillige zorg in de thuissituatie moet worden toegepast en wat dat voor teams wijkverpleging betekent. Wie is bijvoorbeeld in de wijk de Wzd-functionaris (degene die het besluit mag nemen om tot onvrijwillige zorg over te gaan)? En wat zijn de regels voor de zorgverantwoordelijke: degene die het zorgplan met dwangzorg op- en bijstelt? De wet spreekt ook van het acht ogen principe, bedoeld om toepassing van onvrijwillige zorg in de thuissituatie te toetsen, maar dat is in de thuissituatie amper te organiseren.

Verpleegkundig specialist

In eerste instantie wilde VWS dat alleen een arts zou kunnen optreden als Wzd-functionaris. Later zijn daar GGZ psychologen en orthopedagogen aan toegevoegd. V&VN wil dat ook verpleegkundig specialisten die rol op zich kunnen nemen. Meerdere Kamerleden hebben hierover vragen gesteld aan het ministerie van VWS.

Nog veel losse eindjes

De samenhang met de Wvggz roept ook vragen op. Stel, je hebt een psychiatrische patiënt die bij de wijkverpleging onder behandeling is voor een somatische vraag. In de thuissituatie wordt op een bepaald moment vrijheidsbeperking ingezet, onder welke wet valt deze vrijheidsbeperking dan?

De zorgorganisaties die de brief hebben ondertekend – Actiz, Verenso, Zorgthuisnl, LHV, NVAVG, NIP en V&VN - pleiten voor duidelijkheid over de randvoorwaarden en voor vasthouden aan de eerder afgesproken invoeringstermijn van anderhalf jaar. Partijen pleiten ervoor de wet eerst intramuraal te toetsen, voordat die extramuraal in wordt gevoerd.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!